Centrum pro Metamedia v Plasich spravovane Nadaci Hermit a Spolecnosti pratel umeni poskytuje moznosti mezioborove spoluprace pro umelce, teoretiky a studenty. Nazev Meta-media odkazuje na dosavadni aktivity Nadace Hermit zapocate v roce 1992, kdy se v klastere Plasy uskutecnilo prvni interdisciplinarni mezinarodni symposium Hermit I. Propojeni tradicnich a novych medii, hudby, videa, instalaci, performance, divadla, dilen, vystav, festivalu a pracovnich pobytu v jeden celek slouzi k syntetickemu a neformalnimu prostoupeni ruznych forem soucasneho umeni v jedinecnem prostredi historickeho arealu byvaleho klastera. Akci poradanych Nadaci Hermit se zucastnilo v minulych letech vice nez 350 umelcu ze zemi celeho sveta. Vyjimecne architektonicke prostory klasterniho arealu a okolni priroda tvori idealni pracovni a studijni prostredi pro klidny dialog cloveka s mistem. Zacileni projektu je soustredeno hlavne na zive formy umeni, experiment, interakci, nazorovou ruznost, autonomii, spolupraci, podporovani paralelnich aktivit, intermedialni pristup a studijni praci ve forme dilen, symposii a pracovnich pobytu. Technicke zazemi umoznuje hostum pracovat s ruznymi materialy, s prostorem, se zvukem, se slovem, textem, i s novymi technickymi prostredky. Ubytovaci podminky umoznuji hostum Centra venovat se delsi dobu praci na svem projektu a na intenzivni spolupraci s kolegy.Centrum pro Metamedia Plasy
organizace:
Nadace Hermit
Spolecnost pratel umeni Plasy
Program 1997 - 1998 Projekt Nadace Hermit Centrum pro Metamedia zahrnuje:
 1. kontakty mezi regionalni a mezinarodni kulturou
 2. mezioborova symposia
 3. tematicke studijni pobyty
 4. konference, seminare
 5. dilny
 6. publikace
 7. produkce, koprodukce a vyzkum
 8. vystavy
 9. festivaly
 10. koncerty a divadelni predstaveni dlouhodobe a kratkodobe pracovni a studijni pobyty pro umelce, teoretiky, verejnost.
Centrum pro Metamedia v Plasich spravovane Nadaci Hermit a Spolecnosti pratel umeni poskytuje moznosti mezioborove spoluprace pro umelce, teoretiky a studenty. Nazev Meta-media odkazuje na dosavadni aktivity Nadace Hermit zapocate v roce 1992, kdy se v klastere Plasy uskutecnilo prvni interdisciplinarni mezinarodni symposium Hermit I. Propojeni tradicnich a novych medii, hudby, videa, instalaci, performance, divadla, dilen, vystav, festivalu a pracovnich pobytu v jeden celek slouzi k syntetickemu a neformalnimu prostoupeni ruznych forem soucasneho umeni v jedinecnem prostredi historickeho arealu byvaleho klastera.
Akci poradanych Nadaci Hermit se zucastnilo v minulych letech vice nez 350 umelcu ze zemi celeho sveta. Vyjimecne architektonicke prostory klasterniho arealu a okolni priroda tvori idealni pracovni a studijni prostredi pro klidny dialog cloveka s mistem. Zacileni projektu je soustredeno hlavne na zive formy umeni, experiment, interakci, nazorovou ruznost, autonomii, spolupraci, podporovani paralelnich aktivit, intermedialni pristup a studijni praci ve forme dilen, symposii a pracovnich pobytu. Technicke zazemi umoznuje hostum pracovat s ruznymi materialy, s prostorem, se zvukem, se slovem, textem, i s novymi technickymi prostredky. Ubytovaci podminky umoznuji hostum Centra venovat se delsi dobu praci na svem projektu a na intenzivni spolupraci s kolegy.Studijni pobyty pro pozvane hosty Centra pro Metamedia jsou otevreny pro vsechny, kdo hledaji klidne podminky k soustredeni pro praci, pro seznameni se s nazory a projekty svych kolegu. Ubytovani s moznosti stravovani je zajisteno pro hosty v mistnostech byvale prelatury, studijni prostor s knihovnou a videotekou umoznuje seznamit se s archivem nadace.
Technicke vybaveni › monitory, video-rekorder, diaprojektor, filmovy projektor 16 mm, zvukova aparatura, reflektory, nahravaci aparatura, pocitac se vstupem do internetu, fotokomora, graficke a keramicke dilny, truhlarska dilna, dilna pro praci s kovem. Instalacni, koncertni a studijni prostor poskytuje interier barokni sypky a cast prostoru budovy konventu.Umistneni

Centrum pro Metamedia je umisteno v historickem objektu byvaleho cisterciackeho klastera Plasy, asi 100 km zapadne od Prahy a 25 km severne od Plzne. Klaster, ktery byl prohlasen za Narodni kulturni pamatku, byl zalozen roku 1145 v zahybu reky Strely. Dnesni podoba je ve znameni barokni prestavby architekta Jana Blazeje Santiniho. V soucasne dobe je budova pod spravou Pamatkoveho ustavu v Plzni. Klasterni komplex tvori budova konventu, baroknich sypek, klasterniho kostela a byvale prelatury. Okolni krajina a clenite interiery klasternich budov poskytuji vhodne prostredi pro klidnou a soustredenou praci, ale nabizi i misto pro organizovani vystav, hudebnich nahravek, divadelnich a hudebnich festivalu, seminaru a dilen.Projekt Centra pro metamedia 1997 az 1998 je realizovan s podporou svycarske kulturni nadace Pro Helvetia Ost West. Dale projekt podporily Prins Bernhard Fond, Pamatkovy ustav v Plzni, Sorosovo Centrum soucasneho umeni, Open Society Fond, European Commision a dalsi statni a soukrome organizace.
Studijni mistnosti jsou pristupne od 15. kvetna 1997 a od 1. kvetna do 15. rijna 1998. Potvrzeni o projektu je nutnosti. Study residencies are available from May 15 to October 15, 1997 and from May 1 to October 15, 1998. The acceptance of a submitted project is required.
Ubytovani je predem zajisteno pro hosty v klasteru s kuchyni. Studovny jsou vybaveny knihovnou a video prehravacem pro pristup k archivum nadace. Accommodation is provided for the Center's guests in rooms of the former prelate which is equipped with a kitchen. A study area with a library and video-player allows access to the foundation's archive.
instalace umeni, konzerty a studovny jsou pristpne v barokni stodole ,ktere jsou soucasti klastera. Installation, concert and study areas are within the Baroque barn and within a section of the convent.Studijni pobyty jsou umozneny po zaslani projektu a jeho prijeti.

Terminy:

od 15. kvetna do 15. rijna 97 a od 1. kvetna do 1. rijna v dalsich letech.


Nejblizsi planovane projekty: 26. az 29m. cervna - Symposium „SubRosa II“ o mezinarodni kulturni spolupraci
15. az 30. srpna - interdisciplinarni mezinarodni Symposium „O pocatku“
6. az 13. zari. „Bohemia Rosa II“Pokud mate zajem o ucast pokuste se nam napsat email s nasledujicima informacema:
 1. jmeno,
 2. prijmeni:
 3. adresa:
 4. profese:
 5. dokumentace:
 6. popis projektu, ktery chcete realizovat v Centru nebo s jeho spolupraci:
 7. doba planovaneho pobytu:
 8. pozadovane prostredky:
Dalsi informace a publikace jsou pristupne na teto adrese:c. 1997, Center for Metamedia Plasy
Autor:
Milos Vojtechovsky
Production:
Leos Motl, Petr Kolar, Ivo Kornatovsky, Martina Tomaskova