Abdelali Dahrouch: Záleží na tom, jaký je význam slova "je".

site specific instalace
objekty, videoprojekce, monitor, zvuk - sýpka
Po-hádky, 1999

Zdá se, že umělecké dílo je formováno svým fyzickým stavem a umístěním – v tomto případě klášterem Plasy, starobylou religiózní stavbou vrstvenou texturami historie a času.
V rámci symposia "Po-hádky" s tématem zkoumání pojmu jazyka, vyprávění a jejich interpretace je umělecké dílo předmětem představ o specifičnosti místa, místní komunitě, dějinách a mocenských strukturách", pokud je člověk nucen zkoumat různé šumy významu a interpretací, které dílo vytváří, tím že je v tomto novém kontextu fyzicky přítomno.
Zdá se, že kolaps mistrovského narativu, hegemonického diskurzu, tj. kapitalismu, ošidného konzumerismu a pohádky, je možná podivný, ale podivné je docela vzrušující.
Viditelné jsou sémantické průsečíky, králičí díra je pro náš svět vidět z jiného úhlu pohledu. Záleží na tom, co je to slovo „je“, což je notoricky známé prohlášení Billa Clintona, když se objevil před Velkou porotou. A byl to slabý pokus vůdce “svobodného světa” definovat “sexuální vztah”. Trochu nám to připomíná pohádku "Alenka v říši divů za zrcadlem" a zejména její dialog s Valihrachem (Humpty Dumpty):
Když já řeknu nějaké slovo,“ řekl povýšeně Valihrach, „pak znamená to, co se mi zrovna zlíbí, aby znamenalo – a nic jiného.“
„Jde o to,“ řekla Alenka, „jestli dokážete, aby slovo mělo různý význam.“
„Jde o to, kdo z obou rozhoduje,“ řekl Valihrach, „to je to celé.“
Zatímco naše domácí obsese jsou zaměřeny na sémantické bludy, svět na druhé straně zrcadla je příliš zaujatý svým každodenním přežíváním. Název: záleží na tom, jaký je význam slova JE počínaje sémantikou až po pokřivení propagandou a reklamou ať už ve slavné větě Billa Clintona během jeho výpovědi před Velkou porotou v loňském roce, nebo v Alence za zrcadlem, když jí Valihrach říká:
„Když já řeknu nějaké slovo, pak znamená to, co se mi zrovna zlíbí, aby znamenalo – a nic jiného.“
Zdálo se, že bezprostřední fyzická struktura řídí nebo občas dokonce diktuje směr díla. Je třeba vést dialog, který by se pokusil svést tuto lokaci, a to využitím stávajících strukturálních prvků a jejich potenciálních transformací (akustika, klenutý strop, rohové dveře), aby ji „porazil“ za účelem prosazení díla a možná v tomto procesu realizovat vyšší úroveň zralosti.

Abdelali Dahrouch, 1999 Plasy


Abdelali Dahrouch je umělec, spisovatel a aktivista, vyučuje na Otis College of Art and Design. Narodil se v Tangeru, vyrostl v Maroku a Francií, v roce 1984 emigroval do USA. Pracuje na pomezí buddhismu, ekologie a postkoloniálních studií, migrace, amerického / evropského imperialismu, především ve vztahu k Blízkému východu a k severní Africe.
Dahrouch absolvoval studium výtvarného umění na Pratt Institute v New Yorku a získal titul Master. Učil malbu, dějiny umění a kritické studie i umění koláže. Byl stážista ve Whitney Museum of American Art v New Yorku; účastnil se projektů v Kulturní výměnné stanici CESTA v Táboře, v Čimelicích; v Centru pro metamedia v Plasích.
V listopadu 2003 působil jako hostující umělec ve Fóru kulturních praktik v Bejrútu, Ashkal Alwan. V roce 2004 byl na residenčním pobytu v centru Banff v Kanadě, vystavoval v New Yorku, Chicagu, Portlandu, Los Angeles, Seville, Sofii, Táboře, Čimelicích, Plasech, Praze a Clairemont Ferrand. Sólová výstava Desert Sin, Revisited, byla představena v muzeu umění Montgomery na Pomona College v Claremont v Kalifornii.
Vystavoval v arabskoamerickém národním muzeu v Dearbornu v Michiganu, v Aténském institutu současného umění v Aténách; Guggenheim galerie na Chapmanově univerzitě v Orange, Kalifornie; Liquidation Total Art Space v Madridu, Španělsko; W. Keith a Janet Kellogg Univerzitní galerie na Kalifornské polytechnické univerzitě v Pomoně; Umělecká galerie v Santa Monice v Kalifornii a Galerie Worth Rydera na Kalifornské univerzitě v Berkeley, Pamětní galerie univerzity v Rochesteru v Rochesteru v New Yorku; kulturní centrum Hillsboro v Oregonu; Galerie umění Univerzity Biola v La Mirada v Kalifornii, Muzeu současného umění (MUHKA) v Antverpách
Abdelali Dahrouch ve své praxi nabízí poradenství a výuku buddhismu, správného dýchání a meditaci s průvodcem. Metoda umění vědomého dýchání a dalších meditačních postupy jeho klientům umožňují napojit se na Vyšší Já při cestě k seberealizaci. Své práce vystavoval na národní i mezinárodní úrovni, než se plně věnoval své kariéře duchovního učitele. Téměř 25 let intenzivního studia prošel Abdelali se svým učitelem H.E. Nubpa Rinpoche, který mu dal buddhistické jméno Konchok Tsoglam. Nyní Abdelali pokračuje ve studiu, přijímá učení a zmocnění z vysoce realizovaných bytostí, jako je H. E. Garchen Rinpoche, zenový mistr Thich Nhat Hanh, H. H. Dalajláma a další. Žije v Los Angeles se svou ženou a třemi dětmi.