Aleš Muller/Marián Palla: Jak se nahrává cédéčko

nahrávání hudby
kaple sv. Bernarda
nahrávka: Studio Avik
Klášter Plasy 1992

KDYŽ HRAJI TUHLE HUDBU MYSLÍM NA TY SPOUSTY BUVOLÍCH ZADKŮ, KTERÉ SE K SOBĚ TISKLY NA MÉ ZAHRÁDCE TAK, ŽE NAPROSTO PŘEKRÝVALY KEŘE OKRASNÝCH RŮŽÍ.
POT JIM SAMOZŘEJMĚ STÉKAL V MEZÍRKÁCH KAMPSI DOLŮ. A POTOM SE JEDEN ZADEK ZAKYMÁCEL A OZVALO SE MLASKNUTÍ
MOHL V TOM BÝT I NÁZNAK RYTMU, ALE JE VŮBEC MOŽNÉ, ABY DVA UPOCENÉ ZADKY PŘI MLASKAVÉM DOKYKU DOKÁZALY NĚCO TAK ÚŽASNÉHO JAKO JE NÁZNAK RYTMU?
A NEBO MELODIE? LEZE TO ODNĚKUD NĚKAM, COŽ OVŠEM NEZNAMENÁ, ŽE SE PŘI TOM NEMŮŽEME I POŘÁDNĚ DUSIT.
ABY SE SLEPICE NEDUSILA, MÁ DLOUHÝ KRK,
STEJNĚ TAK I ŽIRAFA.
ALE PARADOXNÍ JE, ŽE NEJVÍCE SE DUSÍ HAD, KTERÝ ŽÁDNÝ KRK NEMÁ.
TAK TO BY BYLO ASI TAK VŠECHNO K MELODII.
JEŠTĚ NÁM ZBÝVÁ VYSVĚTLIT CO SE OBJEVUJE MEZI TÍM SEM TAM MLASKNUTÍM A DUSÍCÍ SE MELODIÍ. JE TO TICHO PŘERUŠOVANÉ POPOCHÁZENÍM HUDEBNÍKŮ.
POKUD HUDEBNÍCI NEPOPOCHÁZEJÍ, NARŮSTÁ A NABOBTNÁVÁ OBSAHEM.
POKUD POPOCHÁZEJÍ PŘERŮSTÁ V ŠUM.
LZE TO OZNAČIT PŘI TROCHU FANTAZIE I ZA JAKOUSI HARMONICKOU VÝPLŇ.
ABY SE DALA TAHLE HUDBA VŮBEC PROVOZOVAT, MUSÍ SE NASBÍRAT HROMADA KAMENÍ, NĚJAKÉ VĚTVE, UPLÁCAT Z HLÍNY MÍSU A SEHNAT THAJSKOU FLÉTNU.
MARIÁN PALLA, 1992


produkce CD - AVIK
vytiskly – Gramofonové závody – DB1609
design – Aleš Muller
zvukový mistr – Přemek Haas
nástroje:
thajská flétna, keramické mísy, hliněné trouby, bubínek – Aleš Muller
zvuk kamenů, kmene, citery - Marian Palla
poznámky – Aleš Muller, Marián Palla
fotodokumentace – Dan Šperl
videodokumentace: Michal Hýbek
keramické nástoje vyrobila Milena Škampová
grafická úprava CD – Michal Slejška
nahráno 2. a 3. října 1992 v kapli svatého Bernarda konventu kláštera Plasy 
master studio Avik