Amanda Stewart a Jo Truman

Voice Unvoiced
performance
konvent

Entarctic Shelf Festival: 27. červen – 3. červenec 1995

 

”Voice Unvoiced byl společný projekt uznávaných australských skladatelek a interpretek, které zde spolupracovaly na vytvoření prostředí pro definování měnících se rámců textové a hlasové performance Networked Writing Environment. Rozdílnost jejich přístupů a zkušeností se v jejich práci proplétá, spojuje a koexistuje, v podobě překračování prahových hodnot mezi předem definovaným a improvizovaným materiálem. Prostřednictvím sól a dialogu rozvíjejí jedinečnou kombinaci spektra přístupů k hlasu, k textu, sub-textům, vyprávěním. Je to slitina abstraktních fragmentů textových zdrojů, spontánních „vynálezů“ jako je mluva, kvílení, sténání, šepoty, výkřiky, smích, naříkání a oslavování”.

Jo Truman, Amanda Stewart, 1995

Poznámka: Jo Truman navštívila symposium Hermit už v předchozích letech a přizvala Amandu Stewart, se kterou tehdy spolupracovala.


Na festivalu vystoupila Jo také s Michaelem Deliou.

Josephine (Jo) Truman (1958) je australská zpěvačka, skladatelka, výtvarná umělkyně a performerka, věnuje se rozšířeným hlasovým technikám. Studovala výtvarné umění na Hornsby Technical College a Alexander Mackey College of Fine Arts (COFA). V roce 1993 dostala zvláštní cenu od Music Board Australia Council. V roce 1985 mezinárodní studijní grant od Music Board ke studiu improvizace v Anglii a Holandsku. Během studia v Londýně se zaměřila na techniky hlasové improvizace u Davida Masona a spolupracovala s britskou skupinou improvizátorů. V Amsterdamu se zapojila do aktivit nové evropské hudby, jazzu a improvizace. Na konzervatoři Sweelinck studovala hlasové techniky v jazzu a kontrapunkt u Mishy Mengelberga. Byla hostujícím studentem na Královské konzervatoři v Den Haagu. Spolupracovala s Johnem Cagem na verzi Song Books pro rádio VPRO. Žije a pracuje v Blue Mountains v Novém Jižním Wellsu.

Amanda Stewart (1959) je australská performerka v oblasti zvukového umění a mluvené poezie, žije a pracuje v Sydney. S performancí experimentální mluvené poezie vystupovala od sedmdesátých let a od té doby vyvořila a představila řadu zvukových, video a multimediálních děl. V osmdesátých letech pracovala jako producentka rádia ABS, v roce 1989 byla s Chrisem Mannem, Rikem Rueem, Jimem Denleym a Stevem Wishartem u vzniku známé skupiny Machine for Making Sense. V roce 1995 založila trio Allos se kterým vystupovala po Evropě, Spojených státech a Japonsku. Podílela se na scénáři a režii filmu Eclipse of Man-made Sun o jaderných zbraních v populární kultuře. Amanda je autorka scénáře opery Sinking the Rainbow Warrior, kterou napsala společně se skladatelem Colinem Birghtem (uvedeno v roce 1997 jako součást Sydney Festival). Pracuje pro radio ABC. Soubor jejích knih a CD I/T získal v roce 1999 cenu Anne Elder za poezii.