Blahoslav Rozbořil

hudba od podlahy -
Limbo I, 1998 festival

Klasifikace

Artist

Umělec

Blahoslav Rozbořil

Projekt

Hermit Foundation

Místo

Plasy Monastery

Blahoslav Rozbořil, sociolog, autor fonolinoritů, výtvarník a fyziofonografista, performer a gramolinorytec se narodil v roce 1959. V letech 1976 až 1980 studoval knižní a propagační grafiku na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, od roku 1990 do roku 1995 sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1987 se zabývá tvorbou gramofonových desek, které vytváří jako linorytové matrice. Tyto fonolinoryty pak přehrává na vlastnoručně zkonstruovaném přístroji — fyziofonografu. Dlouhodobě spolupracoval s Josefem Daňkem v rámci aktivit tzv. Neutlitární školy, kterou vyvinuli společně v druhé polovině osmdesátých let na obranu před tehdy nastupující dobou "pragmatické" reformy společnosti. Smyslem subverzivního pedagogického systému je výchova "zbytečného člověka", osobnosti, která není způsobilá ke zneužití v soukolí pragmatického společenského řádu.