Christopher McKeeman

bez názvu
instalace, mixed media, performance, videomapping
podzemí sýpky

Chris McKeeman pracoval během symposia v podzemních prostorech sýpky s videoprojekcí, počítačem a s prvky performance, animace a instalace. Pro program festivalu provedl v pravidelných intervalech krátká představení s projekcí diapozitivu na stěnu a tvář performera, které lze patrně pojmenovat jako diamapping. (MV)


Christopher McKeeman je britský vizuální umělec a producent high-end filmů, animací, vizuálních efektů, kreativních technologií a imerzivních médií. Žije a pracuje v Londýně. Kombinace jeho multi-disciplinárního přístupu, zkušeností a strategie nabízí kompetenci v oblasti komerčních i uměleckých aplikací včetně imerzivních instalací, panoramatického filmu a videa, nebo virtuální & augmentované/rozšířené reality.

Chris vychází z disciplíny uměleckých instalací & performance (získal v roce 1989 titul bakaláře umění na Chelsea School of Art v Londýně), které rozšířil a využil na poli produkce a post-produkce videa TV a animace, Pracoval pro společnosti jako jsou například The Mill, Deluxe, Smoke & Mirrors, Nice Shoes – NYC a Realise (Freefolk).