Davide Tidoni:Listening/Intervention

dílna, neděle 9–12h
konvent a okolí
zdarma

Dílna je určena pro každého kdo se zajímá vztahy mezi vnímáním, prostorem a prožitkem situace, individuálně i s ostatními. Dílna je rozšířená forma performance a účastníci se aktivně zapojují do vytváření a prožívání předem navržených jednoduchých činností. Dílna není omezena na čistě zvukovou doménu, může být využita i v jiných oblastech smyslového prožívání. Je podnětem k interdisciplinární praxi a nástrojem experimentu. 
Program: prezentace, prožití a reflexe v několika poslechových kapitolách. Prostřednictvím skladeb a cvičení, využívajících konkrétní akustické jevy si účastníci lépe uvědomí aktivní roli poslouchání. 
Cvičení schopnosti vnímat zvuk jinak a vědomě s ním pracovat.
Hlavním cílem je uvědomit si spektrum poslechových zkušeností, vnímat zvuk jako konkrétní přítomnost, otevírající nové kvality prožívání prostoru, ale i spoluprožívání s ostatními lidmi.

prostředí dílny bude upřesněno.

Dílna proběhne v neděli od 9 do 12 hod, je omezena pro 3 až 15 účastníků (komunikace v angličtině). Přihlaste se předem na sound(et)agosto-foundation.org


Davide Tidoni je italský umělec a badatel, zabývá se performancí, zvukem a posloucháním. Používá různé formáty včetně živých vystoupení, site specific intervencí a poslechových dílen. Mezi jeho poslední aktivity patří: SoundArts Richmond festival The Branch Museum of Architecture and Design Richmond USA 2018, Sonic Protest festival Paris 2018, Get Some Chalk On Your Boots! – The sounding Cultures of Football Oxford Brookes University 2018, Où sont les sons? Where Are Sounds? group show CENTRALE for contemporary art Brussels 2017, Borderline festival, Athens 2017.