Erwin Redl: Ten Budweiser je pro vás, ta prázdnota je vaše

site specific instalace, světlo, elektronika
sýpka
Po-hádky, 1999

Žádný prostor již není neutrální, žádné místo otevřené a prázdné. Většina našeho zrakového prostředí je zaplněna komerčními obrazy. Ten umělý svět předstírá, že dobře ví, co potřebujeme a bombarduje nás nepřetržitě poselstvími jako: Tento Budvar je pro tebe!! (to sugeruje po cestě na letiště JFK reklamní billboard na Budvar). Naše percepční spektrum je redukováno na komerční hodnoty. Vidět už neznamená porozumět, ale konzumovat. Nástroje reklamní kultury neprodávají jen produkty, ale nabízejí samotný konzum jako kýžený emocionální stav lidí. Proto je potřeba obnovit prázdnotu prostoru, zbavit věci a chování aspektů zbožní kultury. Iniciační prostředí pro moji instalaci tvoří naprostá tma. V této podstatné temnotě se člověk cítí oslepen, což mu umožní postupně prožít změněný prožitek prostoru. Ten prožitek v sobě obsahuje uvědomění si „tekutých obrysů vlastního těla": opouštíme bezpečný útulek obrazů předmětnosti. Mihotavé osvětlení rohů místnosti pohybujícími se světelnými body, obklopuje diváka a ohraničuje prázdnotu, která se stává najednou jeho. Bez odkazů, bez návodů k upotřebení – "ta prázdnota je vaše, to prázdno jste vy".
Erwin Redl, Plasy 1999


Erwin Redl (nar. 1963) v Gföhlu, Dolní Rakousko je rakouský umělec, žije ve Spojených státech. Jako médium používá LED diody. Jeho tvorba zahrnuje instalace, videa, grafiku, počítačové umění a elektronickou hudbu. Redl studoval elektronickou hudbu a skladbu na Vysoké škole hudebních a interpretačních umění ve Vídni. Pak se přestěhoval do New Yorku, kde studoval počítačové umění na Vysoké škole výtvarného umění, absolvoval v roce 1995. Během bienále Whitney 2002 jeho práce "Matrix VI" ozářila fasádu Whitney museum v New Yorku. Jeho díla, některá z nich nazvaná Matrix, byla vystavena  v New Yorku, Německu, Francii, Rakousku a Koreji. V práci nazvané “Fade I” autor umožnil návštěvníkům pohybovat se v prostoru jeho světelné instalace. Toto dílo byla vystaveno také v Lille ve Francii, kde “oživilo” kostel sv. Máří Magdalény.