Frank van de Ven – Miloš Šejn – účastníci dílny: barokní vodní zrcadlo

vodní nádrž
ambity a podzemí konventu
Bohemiae Rosa
Kláštery Plasy 1997

Koncept Miloš Šejn a Frank van de Ven

Ponoření se do vodní nádrže v podzemí konventu. Těla účastníků se pohybují velmi pomalu a pozadu, dotýkají se schodů, zdí, vodní hladiny, vstupují do vody.

Plasy, 1997


Performance proběhla v jednom z vnitřních bazénů umístěných v zrcadlech tříramenných schodišť. Nádrže jsou součástí vodního systému, jímž byla neustále přiváděna čerstvá čistá voda na zatopené dřevěné konstrukce základů, a tak zajišťovala jejich konzervaci. V těchto nádržích mniši mohli sledovat hladinu podzemní vody a reagovat na případné změny. V 90. letech 20. století nebyl vodní systém v důsledku nevhodných oprav, znečištění vody kaly a organickými složkami funkční.

Dnes je systém z větší části již navrácen do původního stavu. Vzhledem k složitému synergickému efektu vodního a větracího systému v budově konventu probíhá měření parametrů vnitřního klimatu prostoru nad vodní hladinou severního signálního bazénu a kontroluje se i kvalita vody v bazénech.