Franziska Baumann: hlas a flétna

koncert, 21. června
Limbo II, 1998
konvent

Franziska Baumannová (narozena 1965) je švýcarská hudebnice a skladatelka. Zaměřuje se na improvizaci i na komponovanou hudbu (hlas, flétna, live electronics). Používá hlas jako mnohostranný nástroj překračující klasické hranice a ovládá rozsáhlý rejstřík experimentálních a rozšířených hlasových technik – multifonie, glottal clicks a řadu unikátních mikrotonálních, témbrově-modifikujících a perkusních vokálních technik. Pojímá hlas jako nástroj, nosič emocí a sociální kontextu a pokouší se rozšířit hranice poslouchání a vědomí.

Její repertoár zahrnuje elektroakustické skladby a improvizaci, experimentální rozhlasové pořady, komplexní prostorové zvukové prostředí a instalace, vše charakterizované velice osobním jazykem.

Během rezidence ve STEIMu (Studio for ElectroInstrumental Music) v Amsterdamu vyvinula interaktivní senzorovou rukavici SensorLab, umožňující moderovat artikulaci hlasu i další akustické formy pomocí gesta ruky. Baumannová podnikla koncertní turné po Nizozemsku, Německu, Francii, Velké Británii, Polsku, České republice, Rumunsku, Bělorusku, Itálii, Španělsku, Jižní Korei, Jihoafrické republice, Mozambiku, Austrálii, Novém Zélandu, USA a Kanadě. Pro rádio vytvořila portréty pro DRS2, Deutschlandradio, Südwestfunk, atd. Na Bernské hudební univerzitě ve Švýcarsku vyučuje ne-idiomatickou improvizaci, kompozici a hlasovou techniku. V Plasech byla v roce 1998 a v roce 1999 spolu s Charlotte Hug.