Ian Mikyska: Smyslové procházky – soustředění, čtení, samota a ekonomie pozornosti

Matheyho sál, Centrum stavitelského dědictví
prezentace

Pokud dnes žijeme v „ekonomice pozornosti“, jsou metody směřování naší pozornosti prostřednictvím čtení, dívání, poslouchání a bytí pro formování našeho vztahu k životnímu prostředí i bytí v čase zásadní. Budu mluvit o vlastní práci týkající se těchto metod (prostřednictvím textu a poslechu). Týkají se problematiky každodenosti, odpadu, efemérnosti vlastní zkušenosti, artikulace osobní kontemplativní politiky v kontextu současných proudů ve filozofickém myšlení, včetně spekulativního materialismu a přemýšlení o čase u Bergsona a Deleuze. Zaměřím se na sérii „smyslových procházek“ – instalací s knižním průvodcem realizovaných v klášteře sv. Anežky v Národní galerii v Praze a v Automatických mlýnech v Pardubicích. Účastníci dostanou malou brožuru, obsahující mapu a pokyny pro navigaci cesty, a několik „partitur“ – instrukcí pro několik performativních událostí. Události samy nejsou vnějším způsobem performativní, spíše zahrnují jistý prvek „performance“: vidět, slyšet či se dotýkat zvláštním způsobem; se zvláštním zaměřením. Každá z procházek byla přizpůsobena odlišné situaci: paměť těchto prostorů byla pro obě procházky zásadní, stejně jako témata samoty a koncentrace. Zatímco v Pardubicích převládala témata technologie, užitečnosti, zbytečnosti a našich smyslových zážitků těchto prvků, v klášteře – který je dnes mnohem spíš veřejným prostorem – byly zřetelné prvky samoty a kontemplace. V obou případech bylo zásadní hledisko hledání nových způsobů, jak se vztahovat k prostředí kontemplativním způsobem, tedy jak si tento prostor osvojit.
Ian Mikyska


Ian Mikyska je československý skladatel, pohybuje se na pomezí zvuku: ve spolupráci s jinými umělci realizuje instalace, zvukové procházky, videa, texty a hudbu. Pracuje pro divadlo, film, tanec a rozhlas. V roce 2016 vydal knihu Partitury pro čtenáře. V roce 2017 připravil dvě "smyslové procházky"; instalace s příručkami zaměřené na smyslové vnímání v klášteře sv. Anežky v Praze a v opuštěných automatických mlýnech v Pardubicích (architekt Josef Gočár). Spoluzaložil multimediální improvizační soubor Stratocluster (CD Éternagy). Ian je také překladatel z češtiny do angličtiny.