Irena Bukačová

O světle, zvuku, Janu Blažeji Santinim-Aichlovi a Mauriciu Vogtovi
Centrum stavitelského dědictví Plasy

Komunikace a akcentace místa v sakrálním prostoru je dána nejen zvukem, ale také světlem. Budu se věnovat významotvorné roli světla v barokní architektuře a souvisejícími teoriemi.

 

Dobovou barokní teorií hudby s v plaském klášteře se zabýval opat Mauritius Vogt (Conclave magnae artis musicae). Podle této teorie odpovídají intervaly v hudbě kosmické harmonii, která je do barokních staveb transponována prostřednictvím představ o posvátné geometrii a kabale.


PhDr. Irena Bukačová je historička, publicistka, překladatelka a ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Vystudovala filozofii, dějepis a dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze, doktorát získala z dějin italské filozofie. Její práce jsou zaměřeny na památkovou péči a region  severního Plzeňska