Ivana Teršová: Osobní projekt

Konvent
Bohemiae Rosa 1997
Klášter Plasy

V průběhu dílny Bohemiae Rosa účastníci měli za úkol připravit si svůj osobní projekt inspirovaný či založený na zkušenostech získaných během pobytu. Svůj projekt představili v závěru dílny.

Ivana Teršová:
Chůze chodbami konventu popředu nebo pozadu, mlčky nebo za zpěvu, oděv: černý plášť s kapucí.

Související články

Frank van de Ven: Bohemiae Rosa 1997