Jan Svoboda

Místo
intervence, rekonstrukce
sýpka

14 dní před a po rovnodennosti jsem věnoval znovuobjevování, nalézání, úpravám, navrácení původních i nových kvalit prostoru malé půdní místnosti ve střední část sýpky nad kaplí sv. Václava a Máří Magdalény. Během práce jsem Jí (i sobě) dal, ale i dostal několik důležitých osobních darů do dalšího života.

Jan Svoboda, 1995

použitý materiál: ipa, písek, hašené vápno, kožené bezprsté rukavice, smrkové dřevo, voskové provázky, pigmenty, včelí vosk, damarová pryskyřice

technická spolupráce: oprava střechy – Martínek Co.

sítě proti holubům: studenti školského ústavu textilní tvorby


Příspěvek Jana Svobody k symposiu spočíval v pozorném ošetření půdní místnosti sýpek. Vyčistil podlahu od holubího trusu, původní technologií (natahování a hlazení pomocí kožených bezprstých rukavic) nahodil, naštukoval a vápnem vybílil okenní niky, směsí včelího vosku, pryskyřice a pigmentů napustil původní dřevěné "žaluzie" v oknech; světlo, které přes ně do místnosti procházelo tak zbarvovalo a odráželo se přes bílé plochy nik do prostoru. Během dne proměňovalo barevnost prostoru. Přidal do oken sítě proti holubům a nakonec napustil dřevo barokních dveří včelím voskem. Vosk byl cítit v létě ještě několik let.

Jan Svoboda se zúčastnil několika ročníků Hermitu a v Bechyňském klášteře od roku 1995 pořádal pravidelně umělecké dílny. (MV 2017)


Jan Svoboda (1955) je výtvarný konceptuální umělec, kurátor a pedagog. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze český jazyk a výtvarná výchova 1974–1978. V letech 1987–1995 působil jako odborný asistent katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Od roku 1995 pracuje jako ředitel Základní umělecké školy Václava Pichla v Bechyni. V roce 1995 založil občanské sdružení _Klášter _pracující při ZUŠ v Bechyni, které se stalo zakládajícím členem mezinárodní organizace E-SPACE. Od roku 1999 vytváří koncepce a podílí se na realizaci expozice a doprovodných programů pro děti k výstavám (např. Pražské quadriennale, Deset století architektury, Příběh Pražského hradu…).

kontakt: jansvoboda@klaster-bechyne.org