Web3 a ekosystematická udržitelnost

II. část
Dustin Breitling hovoří s CurveLabs

Klasifikace

Interview

Umělec

CurveLabs

Projekt

Speculative Ecologies

Dustin Breitling hovořil s CurveLabs (Cem F Dagdelen, Patrick Rawson, Louise Borreanio) o možnostech blockchainu v budování udržitelné budoucnosti a odolnosti mimolidských ekosystémů.

 

Dustin Breitling: Jak vznikl CurveLabs? Vybavíte si některé formativní chvíle, vaše nebo vašich členů, které byly rozhodující při vstupu do krypta? Jaké jsou vaše klíčové organizační zásady a přesvědčení, co motivují vizi Curve Labs?

CurveLabs: Nápad, nebo spíše nutnost vytvořit laboratoř pro designování mechanismů byla přímým důsledkem práce s předimenzovanými primitivy (kryptografické algoritmy používané k budování šifrovaných protokolů, pozn. překl.), které měly revolucionizovat organizační a finanční procesy a interakce skrz jistý vzestup veřejného přijetí. Některé z našich přechozích činností se spoléhalo až příliš na narativ, který se zakládal na naději: „vybuduj to a oni přijdou.“ To je jako kdyby ve stavebním průmyslu očekávali, že se veřejnost přestěhuje do holých a monolitických infrastruktur a nějak to bude fungovat.

V té době jsme pracovali s různými inovačními partnery, a mně začalo být jasné, že je nutné sledovat každý uživatelský případ (use-case, seznam kroků definujících interakci mezi systémem a tzv. rolí, pozn. překl.), zaznamenávat tyto poznatky a formalizovat je v adaptabilních šablonách pro budoucí opakování, experimenty a rozvoj. Abychom k tomu vytvořili ekonomický kontext, vybudovali jsme s mým partnerem Curve Labs. Myslím, že funkční roli v naší organizaci hraje spousta zásad, ale pokud si mám vybrat jednu nejvíce relevantní na intelektuální rovině, tak je to naše víra a očekávání (a snad i přesvědčení), že když budeme rozšiřovat prostor pro design a současně snižovat vstupní bariéry, tak zvítězíme nad hegemonickými institucemi a systémy. Proto je v jádru naší činnosti tvorba nástrojů, jejich zpřístupnění a představení ekonomiky a organizace jako otázky designu.

Mohli byste objasnit, jak Web3 může sloužit jako podstatný zdroj při řešení problémů souvisejících s aplikovanou obnovitelnou ekonomikou, řízením, potížemi s ověřením, či dekarbonizací?

V tuto chvíli je jasné, že web3 čekají překážky zrovna tak jako slibné vyhlídky. Ale pokud bychom se měli soustředit na to druhé, je zde okamžitý příslib nových institucí, nebo xeno/anti-institucí možností open source vlády, která umožňuje sdílené vlastnictví, řízení a nezávislost. To je přímým opakem byzantinských byrokracií, tyranské vlády a atomizované anti-sociálnosti. Takový zásadní zdroj ovšem neimplikuje kompetentní implementaci nebo hladkou adaptaci. Ale jak už jsme zmínili, věříme, že dokud budeme dále rozšiřovat prostor designu pro novou kybernetiku a snížíme vstupní bariéry, aby bylo možné se angažovat v takovém xeno-institucionálním designu, tak můžeme kultivovat i anti-hegemonní hnutí.

Můžete se dále podělit o to, jak CurveLabs spolupracuje s projekty jako CO2ken/Toucan Protocol Kolektivo, specificky jak se tyto projekty doplňují a jak se plánují zapojit do řízení, měn běžného kapitálu, cílů udržitelného rozvoje OSN, či uhlíkové konfiskace dodavatelských řetězců?

Curve Labs spolupracují s mnoha činiteli napříč obnovitelným prostorem Web3.

    • S Toucan Protocol jsme spolupracovali na vývoji rozličných kryptoekonomických modelů představujících obnovitelnou měnu podporovanou uhlíkem. Obecněji jsme chtěli odpovědět na otázku, jak se uhlík může stát primitivem v decentralizovaném finančnictví. A jakou roli může Toucan Protocol zaujmout, jakožto primitiv produkující uhlíkové tokeny? Pokud jde o měny přírodního kapitálu, jsou uhlíkové kompenzace celkem sázka na jistotu, a Toucan je předním primitivem potřebným pro budoucí experimenty.
    • Kolektivo je dlouholetá spolupráce mezi Curve Labs a Kolektivo Labs. Naše spolupráce začala CuraDAO — raným pokusem ustálit a experimentovat s DAO (decentralizovaná autonomní organizace, pozn. překl.) v reálném světě — konkrétně na ostrovním státě Curaçao. Výhledově budou Curve Labs spolupracovat s dalšími činiteli z Klimatického kolektivu Celo, abychom dosáhli dvou hlavních cílů: zaprvé, zlepšit nástroje DAO reálně dostupné díky vývoji a poučení se z prototypu Kolektiva v Curaçao, a zadruhé, vytvořit více primitivů přírodního kapitálu, abychom zlepšili přístup a dostupnost tokenizovaných aktiv přírodního kapitálu jako stablecoinové (stablecoin je digitální měna navázaná na „stabilní“ rezervní aktivum, pozn. překl.) rezervní záruky. V nejlepším případě aktiva přírodního kapitálu, obnovovaná a udržovaná lokální komunitou, využije plno finančních činitelů napříč širokým spektrem, což by značně zlepšilo ekonomicko-ekologické vztahy na systemické úrovni.

Další klíčovou předností CurveLabs je propojení gamingu a mezidruhového působení ve vašem kolaborativním projektu Weeve, který zahrnuje použití rozšířené reality k vyvolání tří hybridních entit: Stromu života (Tree of Life), Hry Sigilií (Game of Sigils) a Hry věštců (Game of Oracles). Můžete blíže popsat roli blockchainu (speciální druh distribuované decentralizované databáze, pozn. překl.) jako mezidruhového činitele, a také proč považujete roli hraní, automatizované logiky + herního mechanismu za efektivní zdroj při řešení hromadění prostředků a kolektivního rozvržení?

Tohle byla zábava. Sovereign Nature Initiative nás pozvali, abychom se zúčastnili tohoto hackathonu. Dostali jsme za úkol vyvinout „open-source protokoly a aplikace, které by umožnily ne-lidským organismům chovat se ve vlastním zájmu a vytvářet hodnoty podle svého úsudku." Setkali jsme se s techno-utopickými narativy týkajícími se Přírody 2.0, tak jsme se rozhodli to pojmout po svém a odhalit některé zkratkovitosti a nebezpečí unáhleného „připisování vlastní vůle“ našim tichým spoluobyvatelům. V Curve Labs je modem operandi vyhnout se suché kritice a zaměřit se na možné návrhy, a to jsme udělali i tady. Záměrem bylo, ehm, dekolonizovat pojetí charity, její motivaci provinilosti a antisociální etiku, abychom mohli stanovit hodnotový systém pro dopad, který přirozeně spadá do mezer v pojetí hry. Náš přístup si můžete blíže prohlédnout zde.

Ale abychom odpověděli jednoduše:

  • automatizovaná logika je zásadní pro vytvoření areny nevlastněných (spíše kolektivně vlastněných) aplikací
  • tokeny jsou skvělé pro mobilizaci, zachycení a systematizaci kolektivní nespoutanosti
  • hry hrají podstatnou roli při vytváření různorodosti a angažovanosti

Když to všechno spojíme, vzniká potenciál pro nedeterministické medium designového mechanismu, což kolektiv posouvá k sebereflexi a seberealizaci, spíše než k hrubé financializaci a optimalizaci.

Jaké zbylé výzvy týkající se krypta a ekologických záměrů před vámi stojí a jaké vyhlídky vás čekají?

První velkou výzvou pro environmentální Web3 je, jak bude vnímán masovými médii. V dnešní době mediální pozornost zpravidla strhává astronomická spotřeba energie Proof-of-Work (způsob, kterým uživatel platebního systému dokazuje hodnotu platebního prostředku pomocí vynaložené práce, pozn. překl.) mechanismů. Jak vysvětlujeme v „Aplikované obnovitelné ekonomice“, je nutné, aby se environmentální Web3 sféra vyhnula „charitativním“ modelům. To znamená vyvíjet radikálnější a systemické řešení, spíše než krátkodobá a orientovaná na nárůst. Další výzva tkví v zahrnutí širších ekosystémů než jen těch pozemských do konverzacích o dopadech. V tuto chvíli se nejvíce environmentálních a obnovitelných kryptoprojektů zaměřuje na sázení stromů a ochranu velkých savců. Tato předpojatost nezahrnuje fundamentální elementy klimatického systému, jako je modrý uhlík, mořské druhy, podzemní pletiva hub nebo permafrost.

Přesto nás ale čeká mnoho slibného: krypto nám umožňuje konkretizovat teoretické koncepty, které doteď byly spíše abstraktní, a mají obrovský potenciál v boji s klimatickou krizí— například přizpůsobivé vládní instituce nebo obnovitelné dodavatelské sítě. Díky programovatelnosti a transparenci Web3 jsme schopni ytvořit pružné společenské a environmentální instituční konstrukce: úžasným příkladem je Kolektivo. Tento radikální a ambiciózní projekt, který budujeme společně s Celo, jsme nazvali DETS, neboli "Decentralized Exchange Trading System" (Decentralizovaný výměnný obchodní systém), což by se dalo popsat jako něco mezi DAO a místním výměnným obchodním systémem. Tyto systémy v první řadě směřují k tomu, aby umožnily vznik a kolektivní řízení digitálních aktiv podporovaných ekologickým státem.

Překlad: Michaela Černá

Image: CurveLabs

Více o CurveLabs.


Tento článek je druhou částí série. První část najdete na tomto odkazu.