Milan Guštar: Zvuk – hluk – hudba – obraz
Michal Cáb: Spektrální negativ

18. června 2019, 19:00
GHMP, Dům U Kamenného zvonu

Guštarova generativní audiovizuální díla využívají jako stavební prvek hudebních kompozic elementární zvuky. Také jeho obrazové kompozice sestávají z elementárních tvarů. Tyto základní zvukové a obrazové objekty jsou v prostoru i čase organizovány matematickými principy. Cábův experiment Spektrální negativ vychází z počítačového kódu, pomocí kterého lze z libovolného zvukového materiálu vyjmout segment slyšitelného spektra a vyřezat podle předem daných grafických partitur tiché šablony v šumu.

 

Práce skladatele a audiovizuálního umělce Milana Guštara (* 1963) jsou od 80 let součástí české scény experimentálního filmu, divadla, alternativní hudby a později také audiovizuálního umění. Jeho různorodá tvorba obsahuje přísnou prvky logického úvažování a kombinatoriky, na druhé straně naznačuje i autorovo zaujetí pro smyslové, magické a excentrické.


Hudebník a audiovizuální umělec Michal Cáb (* 1980) se zabývá hudební improvizací, programováním syntezátorů a zvukovými instalacemi. Absolvoval teologii a postgraduálně Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Intermédia III. V pedagogické i umělecké praxi se zabývá zejména možnostmi operačního systému Linux a programu Pure Data, které jsou základem jeho děl v galerijním a divadelním kontextu.


Připravily: GHMP a nadace Agosto Foundation