Petr Nikl a Jiří Černický

Divadlo Mehedaha
performance
konvent
Klášter Plasy 1995

Entarctic Shelf Festival: 27. červen – 3. červenec 1995

 

Petr Nikl se účastnil několika symposií Hermit, buď sám, nebo s přáteli. Na festivalu Entarctic Shelf vystoupil spolu s Jiřím Černickým pod hlavičkou Divadla Mehedaha v konventu, buď v kapli, nebo v jednom z rondelů. Šlo o noční představení a bylo věnované alchymii vodního živlu.


Petr Nikl, zakládající člen divadelního sdružení "Mehedaha" se od devadesátých let k divadlu vrací stále častěji a divadelní aktivity se vyrovnají činnosti výtvarné, proto je důležité uvést umělcovu vlastní vizi MEHEDAHY a divadla vůbec:

„Vzniklo v roce 1985 z okruhu přátel výtvarníků, jejichž výtvarné pokusy samovolně přerostly v loutkové performance. Jádrem performancí jsou vizuálně hudební kreace, příležitostně provozované v bytech, na vernisážích, při různých setkáních, ale i v divadlech. Nejčastějšími produkcemi jsou balety, tance, skeče a drobné absurdity. Divadlo nemá soubor ani žádné hry. Na každé vystoupení najímá nové spolupracovníky (i náhodně). Kooperuje s mnoha jednotlivci a hudebníky, jde mu spíš o jakýsi koncentrovaný happening, vycházející vždy z momentální situace. Loutkami jsou buď vlastní výtvory, nebo to, co se octne ve stále se rozšiřujícím inventáři hraček, vycpaných zvířat, strojků a různé veteše. Ale i řada klasických marionet. Nejčastěji se hraje právě marionetovým způsobem vedení loutek, ale v poslední době podoba klasického "kukátka" přerůstá v performanci s maskami, převleky, věcmi a jejich stíny.

Divadlo Mehedaha nevypráví konkrétní příběhy. Hraje jeden nekonečný příběh zjevování a mizení. Hraje se se vším, jediným scénografem je svět. Věci tak, vyvázány ze zažitých vztahů, osamostatňují se ve vlastní přízraky, asociují to, co zrovna komu připomenou. Žádný z těch tanců čí her nemá jiný motiv, než právě jen hru.

Je to zcela svobodná improvizace, počítající s aktivním divákem. I samotní herci jsou tak vlastně diváky, přihlížejícími a reagujícími na průběh hry. Divadlo Mehedaha je pokusnou laboratoří pro míšení i těch zdánlivě nejprotikladnějších prvků. Netvoří výtvarně stylizované iluzivní dekorace (až na výjimky), hraje přímo s vodou, ledem, sněhem, ohněm, pískem či trávou. Jedinými konstantami sdružení Mehedaha jsou dvě stálá bytová divadélka, pravidelně pořádající své besídky.“

Zdroj: http://www.tvrdohlavi.cz/petr_nikl.html