Petr Nikl:solo

koncert s loutkou
kaple sv. Bernarda
Po-hádky 1999

Petr Nikl (1960, Zlín), studoval na AVU, stal se členem skupiny Tvrdohlaví a vstoupil na scénu jako malíř, když se zúčastnil studentských výstav Konfrontace organizovaných od roku 1984. Zabýval se archetypy, dětstvím a na jeho obrazech se objevují často bezbranné bytosti lidských i zvířecích tvarů. Niklovy obrazy, performance i básně záznamnávají tajemství lidského soužití s přírodou a jsou projevem bravury v zachycení jemností vesmíru.
Vzpomínky na dětství hrají v Niklově poetice i estetice významnou roli a jeho tvorba byla ovlivněna uměleckou aktivitou rodičů a prarodičů.  Fantazie, svoboda a otevřenost poznamenávají jeho uměleckou dráhu. V roce 1985 vystavil na IV. Konfrontaci ve Svárově první loutky a předvedl s nimi veřejnou divadelní produkci. Dřevěné  loutky kombinuje s nalezenými předměty a s optickými a zvukovými efekty. Divadelní aktivity zahájil projektem Vyhlídkové letecké zařízení Flip během výstavy Jitro kouzelníků v roce 1996 v malé dvoraně Veletržního paláce.
Paralelně s divadlem a performanční aktivitou se Nikl věnuje inscenované fotografii, ve které používal sama sebe v nejrůznějších rolích. V této hře fantaskních převleků se spojuje pohrávání si s osobní identitou s výtvarným zájmem tvůrce působivých sochařských a obrazových kompozic.
Ve svých performancích používal Nikl od počátku zvuk a pozdější performance jsou provázeny zpěvem. V roce 2004 nahrál Petr Nikl s hudebním tělesem Lakomé Barky album Nebojím se smrtihlava, v roce 2006 dvojalbum Přeslenec a v následujících letech další dvě hudební alba. Na hudbu W.A.Mozarta inscenoval loutkový balet.
Kultivovaný malířský styl determinovaný do značné míry zájmem o mistrné osvojení osvědčených malířských technik, má paralelu v grafické tvorbě. Nikl vytváří technikou mezzotinty citlivé abstrahované organické tvary. Za ilustrační tvorbu obdržel několik ocenění, napsal a nakreslil  několik autorských knih, z nichž mnohé obdržely významná ocenění.

Ludvík Hlaváček, redakčně upraveno

Související články

Po-hádky: Mezinárodní symposium