Petr Uličný: Osobní projekt

Bohemiae Rosa 1997
klášter Plasy

Petr Uličný (1972, Hradec Králové) nezávislý historik architektury a architekt absolvoval Fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém (1990–1999) a v letech 1992–1995 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. PhDr. Miloše Štejna (Škola konceptuálních tendencí) a prof. Vladimíra Kokolii (Ateliér Grafiky II). V současné době žije a pracuje jako architekt a historik architektury v holandském Utrechtu a v Praze.

Zabývá se dlouhodobě sakrální topografií středověké Prahy, symbolickým významem jejích jednotlivých elementů a v posledních letech zejména vztahem k Jeruzalému a Božímu hrobu. Předmětem jeho disertační práce je Sepulchrum Domini ve středověkých Čechách, které analyzuje z hlediska architektonického, liturgického a divadelního. V této souvislosti se věnuje také přemístitelným objektům, které hrály důležitou úlohu při liturgii Svatého týdne.

V letech 2009-2013 byl řešitelem grantového projektu "Architektura, urbanismus a krajinotvorba frýdlantského panství Albrechta z Valdštejna (1621-1634)", jehož cílem bylo popsání všech staveb realizovaných nebo zamýšlených ve Albrechtem z Valdštejna ve Frýdlantském vévodství a v Praze (http://www.vevodstvi.cz/).

Zdroj životopisu: http://www.phil.muni.cz/kds/index.php?menu=katedra&sub=pedag

Související články

Bohemiae Rosa: Miloš Šejn: workshop