Rachel Mader

Pantograph, K3000, Moneynations
Klášter Plasy 1999

Rachel Mader je historička umění; studovala dějiny umění, filozofii a dějiny na univerzitách v Basileji, Bernu a Ženevě; od roku 2012 je vedoucí výzkumu Art & Public na Lucernské universitě užitých umění Art & Design; v letech 2009 až 14 pracovala jako projektová manažerka projektu „Organizace současného umění - umělecká praxe a kulturní politika Velké Británie od roku 1945; 2008/9 výzkumný asistent na Institutu pro současné umění v Curyšské univerzitě umění; 2002-08 výzkumný asistent v oblasti dějin současného umění na univerzitách v Bernu a Curychu; 2006 Dokončení disertační práce „Profese umělec, strategie, konstrukce a kategorie na příkladu Paříže 1870-1900 (Frank & Timme, 2009); 2006 Deubnerova cena za článek „Mistr zářivek - Jak Dan Flavin získal svůj styl“; Výzkumné pobyty v Londýně, Paříži a New Yorku; různé granty, včetně 2009–2014 Ambizione (Švýcarská národní vědecká nadace); 2002-05 na interdisciplinární výzkumné skupině pro výzkum „Věda - gender - symbolický řád“ na Univerzitě v Basileji. Kromě toho činnosti mentora na uměleckých školách; Účast na výzkumných projektech, mimo jiné ve vlastnictví online umění (www.ooart.ch); jako kritik (springer, fotoaparát austria) a kurátor (Shedhalle, Belluard Bollwerk International Fribourg); Organizace konferencí (kulturní politika, Curych 2013; financování umění, Lausanne 2013; radikálně ambivalentní, Curych 2011; umělecký projekt, Bern 2011 a rozhovory s umělci; od roku 2008 člen správní rady nadace Gegen wART, Art Museum Bern, od roku 2012 člen Komise pro umění ve veřejném prostoru, město Bern; od roku 2011 docenta v časopise Journal for Artistic Research a Common - Journal for Art and the Public.