Radovan Kodera

Fotograf

Radovan Kodera (narozen 1960 v Chebu) od roku 1974 žije a pracuje v Plzni. Pracoval po maturitě a po vojně v různých zaměstnáních, mj. jako bagrista a vychovatel na stavebním učilišti. Fotografuje amatérsky od druhé poloviny osmdesátých let, od roku 1992 pracuje jako fotograf Památkového ústavu v Plzni a od roku 2012 působí jako pedagog Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2014 absolvoval Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Je předsedou občanského sdružení Pro Photo a kurátorem výstav ve Velké a Staré synagoze v Plzni, autorem řady dokumentárních výstavních souborů: Plzeň v Sametové revoluci 1989, Tady žili židéHistorie a současnost židovských památek západních Čech ve fotografiích, Osudy zmizelých (o holocaustu plzeňských židů), (Neo)nacismus a komunismus – vymoženosti a zhouba demokracie, Miroslav Zikmund 95, Včera byla válka, Společnost Člověk v tísni – fotografie, Eduard Ingriš – fotografie; Josef Vaniš & Vladimír Sís – Vzpomínky na Tibet 1954-55; Ladislav Michálek – Periferie, Vystavuje od začátku devadesátých let. Podílel se na výstavách a publikacích o architektuře a umění (Architekti meziválečné Plzně, Sochařství v architektuře XX. stol. na Plzeňsku, Plzeň v době secese, Loos – Plzeň – souvislosti, ad.). Je autorem projektu památníku obětem holocaustu z Plzeňska Zahrada vzpomínek v bývalé Pomocné synagoze v Plzni. Pravidelně jezdil na symposia Hermit v Plasech.