Rajesh Mehta: Sounding Buildings – Unfolding Frames

přednáška
Centrum stavitelského dědictví Plasy
performance
kaple sv. Benedikta, konvent

Jak mohou být rezonovány či „ozvučeny“ metafyzické a poetické vlastní konstrukce určité budovy a její specifické akustiky? Jakým způsobem se mohou stát tato data součástí hudebních vystoupení a kompozic, využívajících použití pohyblivého obrazu (média DVD/filmu).


Rajesh Mehta (USA) je americký inovátor hry na trubku, skladatel a umělec. Žije a pracuje v Německé spolkové republice. Posledních třicet let žil v Indii a Singapuru. Věnuje se interkulturním a interdisciplinárním vztahům mezi architekturou a percepcí. Studoval inženýrství a na MIT a hudbu na U.C. Berkeley, v oblasti inženýrství a fyziky v letech 1987–1991 působil jako konzultantant akustického inženýrství v San Francisku. Mehtovy sólové projekty využívají hudbu a zvuky v architektonických prostorách. Pracuje také jako skladatel a používá autorský systém grafického zápisu a výtvarného systému ke kompozici skladeb, využívající pohybující se hudebníky a zvukové umělce. V rámci průběžného projektu Sounding Buildings (2002) blízce spolupracoval s architekty například se Stevenem Hollem. Mehta v České republice uskutečnil několik projektů s tématem architektury a percepce, mimo jiné se účastnil symposia Průsvitný posel v roce 1993, v roce 1997 nahrál v kapli svatého Benedikta s Irenou a Vojtěchem Havlovými CD Den v Benediktu.