Silver / Petr Svárovský

Kolíbka
audio-vizuální instalace
konvent

Stereoprojekce pohybujících se světelných polí byla instalovaná v konventu takovým způsobem, aby u diváka vznikla iluze jejich reálné přítomnosti za zavřenými dveřmi v pohledu přes klíčovou dírku. Instalace byla částečně podobná práci Resident, kterou skupina Silver vytvořila pro výstavu Orbis Fictus ve Valdštejnské jízdárně také v roce 1995.Technologie: SGI Indigo 2, 256 MB RAM, LC projektor, brýle pro stereoprojekci, animace vznikla pomocí software Alias Power Animator V.7.


Petr Svárovský se narodil v roce 1962 v Mladé Boleslavi, žije a pracuje v norském Oslo. Zaměřuje se na přesahy mezi uměním, technikou a vědomím. Petr Svarovský zahájil uměleckou kariéru v polovině devadesátých let, kdy absolvoval pražskou AVU a následně pracoval jako asistent katedry nových médií u prof. Michala Bielického. Svárovský se zúčastnil tří symposií v Plasech (Kolíbka, Sirény a Platformy). V polovině 90. let spoluzaložil značku „Silver“ a věnuje se výzkumu využití elektronických médií v oblasti umění. Spolu s Milanem Guštarem a Pavlem Rejholcem a dalšími spolupracovníky navrhl a vytvořil několik interaktivních zvukových instalací, pokročilých aplikací VR (virtuální reality), výzkumu internetu a mobilních sítí, nebo mobilních telefonů pro umění. V Oslu – kde žije od roku 2003, vyučoval na Akademii výtvarných umění a založil značku a společnost Carrot Pop. Svoje práce neoznačuje jako umění, zajímá se o biotechnologie a vyvinul řadu autorských aplikací pro mobilní technologie, umožňující uživateli neobvyklé fyzické zážitky.

Petr Svárovský od 90. let vystavuje v mezinárodním kontextu: například v Laboral (Gijon, Španělsko), v NIMk (Netherlands Media Arts Institute, Amsterdam, Nizozemí), Hennie Onstad Kultursenter (Oslo, Norsko), Ars Electronica Center (Linec), v mnoha galeriích včetně Národní Galerie v Praze, galerie UKS (Oslo), Backspace (London), STATIC (Liverpool), Aktions galerie (Berlin), zúčastnil se festivalů jako je FILE Festival (Sao Paolo), Ars Electronica (čestné uznání v Linci 1995), Biennale v Benátkách. Měl přednášky a dílny na symposiích ISEA 2010 (Duisburg), Arts and Business in Digital Times (Oslo), nebo na Fine Art Training and European Higher Education Area (Univesitat Politecnica de Valencia).