Taufan ter Weel/Sara Pinheiro: Sense of Space-Time

diskuze/přednáška
Centrum stavitelského dědictví Plasy, Matheyho sál

Naše vnímání prostoru a času je determinované jak historicky, tak geograficky. Jinými slovy: to jak se - zkušeností, konceptualizací a organizací - vztahujeme  k prostoru a času, je propojeno se společenskými, kulturními, technologickými, politickými a ekonomickými vývojovými proudy jak v lokálním, tak globálním měřítku. V přednášce se zaměříme na napětí mezi abstrakcemi prostoru a času na jedné straně a jedinečností, lokalitou na straně druhé. Jde o napětí mezi dominantními modely nebo reprezentacemi prostoru a času (karteziánská, euklidovská a neeuklidovská geometrie, newtonovská logika, vědecké řízení, algorithmické programování, "smart control" a fordismus) a tím, co nazýváme smyslem pro místo nebo situovanou znalostí a rytmy. To najdeme v dějinách globálního, koloniálního a průmyslového kapitalismu.

Taufan ter Weel, Sara Pinheiro


Taufan ter Weel je architekt, umělec a výzkumník s interdisciplinárním přístupem k průniku zvukového umění, architektury a socio-prostorovému výzkumu. Zabývá se kolaborativními projekty, od roku 2014 působí jako hostující profesor na Fakultě architektury na Technické univerzitě v Delftu, kde obhájil v roce 2009 magisterský titul. Vyučoval na Univerzitě v Haagu a v Rotterdamu.  Od roku 2001 se zabývá  také elektronickou hudbou, hudbu a zvukové umění studoval na Institutu sonologie a na Královské konzervatoři v Haagu.

Související články

Sara Pinheiro: přednáška – diskuze