Vít Zavadil: Akustické znečištění ve stávajících a bývalých vojenských prostorech v České republice

přednáška - diskuze
Matheyho sál, Centrum stavitelského dědictví Plasy

Problém akustického znečištění významně ztěžuje pořizování záznamů ptačích a žabích hlasů. V tomto smyslu byly nejkvalitnější snímky pořizovány ve funkčních vojenských újezdech, kde zhruba 2x za rok probíhalo několikadenní vojenské cvičení, pak zde byl klid a akustické pozadí se rovnalo téměř nule. Po roce 1989 byly některé vojenské prostory
1) zrušeny, a to hned v 90. letech minulého století: Dobrá Voda – dnes součást NP Šumava, Mladá (Milovice), Ralsko, v posledních letech pak Brdy-Jince (Dnes CHKO Brdy),
2) jiné byly zmenšeny a s uvolněním společenských poměrů je zde i přístup méně hlídaný (Hradiště-Doupov, Boletice, Libavá).
První případ vedl k kolonizaci developerských aktivit těchto oblastí, v druhém případě na území pronikli turisté, cyklisté, motorkáři, čtyřkolkáři a pod. V obou případech zde došlo k narušení klidu, takže pořizování zvukových snímků je zde obtížné. V minulosti těžká vojenská technika vytvářela příhodný biotop pro druhy, které z intenzivně zemědělsky a lesnicky využívané krajiny téměř vymizely již během minulém století. V souvislosti se změnou vojenské strategie a techniky ztrácejí tato území na významu do té míry, že ochrana přírody někde vytváří obdobný management pro přírodu ve spolupráci s milovníky historických vojenských zbraní a techniky. To se ovšem děje jen místy a někdejší krásné a vzácnou faunou obývané oblasti ztrácejí mnohdy na významu.

Zvuková ukázka je koláž čtyř nahrávek (mix A. Stanko): vrzání vrat garáží pro tanky v opuštěném vojenské prostoru Ralsko, deštěm, pronikajícím do opuštěné polorozbořené plavírny rud na Kraslicku (v pozadí zpívá drozd zpěvný) a sborový zpěv cvrčal na střelnici Vrchbělá.


Vít Zavadil (narozen 1953) je ornitolog, hudební kritik, spisovatel a ekolog. Vystudoval medicínu v Praze. věnuje se ornitologii a nahrávání hlasů ptáků a obojživelníků. Pracoval jako zoolog na AOPK ČR, nyní je zaměstnán v ENKI Třeboň, o.p.s.  Je autorem či spoluautorem řady odborných studií a knih, především v oboru batrachologie a herpetologie a vydal také dvě knihy beletrie.