Wladyslaw Kazmierczak/Ewa Rybska: Performance

sýpka
Limbo II, 1999

Význam této performance byl ve zhutnění a zvýraznění ideologických aspektů popkulturní hudby; tyto implicitní ideologické významy jsou základem zdánlivě neutrální povahy techno hudby. Techno-anonymní hudba, rytmus a rozšířené fungování člověka v samostatné, technické a technologické civilizaci, která je nad jakoukoli kulturu. Techno je ideologie nového životního stylu, způsobu myšlení a reakce na svět. Ve světě konce ideologie. Extáze – chemická látka stimulující fyzickou účinnost organismu, která poskytuje iluzi nadlidské moci – je vlastní právě techno hudbě.

Dráždivý, umělý rytmus diktovaný dvěma pacholaty – vlečnými přístroji, rytmem dvou otáčivých ventilátorů a stroboskopu, blikajícím laserovým paprskem, ultrafialovým světlem, kouřem a rychlou, extrémně hlasitou techno hudbou kontrastovaly s pomalým pohybem účinkujících a jejich elegantním oblečením (obleky, bílé košile, kravaty, tmavé brýle, úhledné účesy). Performeři se velmi pomalu dotýkali zrcadla, kladiva, srpů, bílých rukavic, houslí, pouzdra na housle a hodin, umělci sedící pasivně naproti sobě u velkého, černého stolu je zvedali a odkládali. Minimální zpoždění a opakování akcí umělkyní, jakož i jemnější způsob její prezentace, reprezentovaly ženskou nedůvěru v utopii vytvořenou muži.

Rychlý rytmus techno hudby vyvolal agresivní, extrémně dynamickou reakci jak u účinkujících, tak publika. Performeři oproti tomu v závěru klidně stáli a současně drželi velké, nástěnné hodiny plně osvětlené a tiché.


Wladyslaw Kazmierczak se narodil v roce 1951 a nyní žije ve Slupsku v Polsku. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Krakově (MA), v roce 1979 začal nejprve vytvářet performativní umělecké akce. Představil více než 150 performancí v Polsku, Belgii, Kanadě, Francii, Itálii, Slovinsku, Německu, Velké Británii, Maďarsku, Česku, Bělorusku, Irsku, Japonsku, Korei, Litvě, Rumunsku, Slovensku, Mexiku, Indonésii a Švýcarsku. V roce 1997 začal spolupracovat s Ewou Rybskou. Kazmierczak je ředitelem a kurátorem Baltské galerie současného umění ve Slupsku a je také kurátorem a organizátorem Mezinárodního uměleckého festivalu představivosti Castle of Imagination, který se od roku 1993 každoročně koná na různých místech po celém Polsku.

Ewa Rybska se narodila v roce 1958 a vystudovala Vysokou školu umění a designu v polském městě Minsk Mazowiecki. Od roku 1994 působí jako kurátorka uměleckého programu v téže galerii současného umění ve Slupsku. Je také spoluorganizátorem každoročního Mezinárodního festivalu uměleckých představení Castle of the Imagination. Po zájmu o multimediální vizuální umění se aktivně podílela na zahájení a koordinaci několika mezinárodních uměleckých projektů, včetně výměnných výstav, festivalů a pobytů umělců. Od roku 1997 vytváří umělecká díla ve spolupráci s Wladyslawem Kazmierczakem na Slovensku, v Itálii, Německu, České republice, Bělorusku, Irsku, Slovinsku, Mexiku, Indonésii a Polsku.

Související články

Limbo II - Festival: První panevropské sanatorium