Knižní ilustrace

Jitka Válová
9.9. – 7.10. 2019

Classification

Exhibition

Artist

Květa Válová

Project

Dům Válovek

Vstupní vestibul pobočky Opatov, Městská knihovna v Praze
Opatovická 14/1754, Praha 11
Kontakt: viola.neubauerova@mlp.cz
www.mlp.cz
Otevřeno v provozní době pobočky po 13-19, út-pá 9-19, so 9-15 hodin

 

Výstava připravená pro výstavní síň Artotéky v Opatově se soustřeďuje na výběr knižních ilustrací Jitky Válové. Jednou z ilustrovaných knih je titul Kočovníci severu od Jamese Olivera Curwooda, vydaného v prvním vydání v roce 1962 a v druhém vydání v roce 1973.  Knižní obrazy jsou zpracovány formou linorytu, na výstavě můžeme vedle několika pracovních verzí autorského tisku přepracovávaného linorytu také vidět přípravné skici tužkou nebo černou tuší. Jitka Válová stejně jako její sestra obdivovala zvířata a také vždy měly doma psa, německého ovčáka, kterému říkali Goya nebo posléze Cherry. Motivy zvířat se objevily i na několika jejich malbách. Málokdo si však dokáže představit, kolik skic a studií k obrazům nebo ke knižním ilustracím předcházelo. Klasické školení na pražské UMPRUM u malíře Emila Filly obě malířky naučilo, že je potřeba pochopit povahu, pohyby a skryté provázanosti zobrazovaného, ať je to člověk nebo zvíře. Do světa tohoto soustavného a někdy až bolestně nekonečného hledání se aktuální výstava pokusila nahlédnout.

Jitka Válová a její sestra Květa patří mezi nejvýraznější osobnosti českého výtvarného umění druhé poloviny 20. stol. Jejich život a tvorba jsou úzce spjaty s rodným městem Kladnem. Obě studovaly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a v roce 1954 se staly členkami skupiny Trasa, se kterou společně vystavovaly. Spolu s Adrienou Šimotovou, Alenou Kučerovou, Olbramem Zoubkem a dalšími umělci se řadí k nejvýznamnějším představitelkám směru zvaného Nová figurace. Sestry Válovy se zúčastnily několika desítek výstav u nás i v zahraničí, převzaly několik významných ocenění v Čechách i v zahraničí například ve Vídni Cenu J. G. Herdera, v posledku v roce 2019 In memoriam ocenění Mene Tekel v kategorii Dámy české kultury. Obě malířky zůstaly svobodné a až do roku 1998, kdy Květa zemřela, žily a tvořily společně v rodném Kladně. Sestřina smrt Jitku hluboce zasáhla, v malování pokračovala až po dvouletém smutku. Zemřela v březnu 2011.

Přikládáme také informaci, že v současné době možné navštívit dům sester Válových a to po předchozí dohodě na emailové adrese dumvalovek@email.cz. Je zde zachovaný ateliér Jitky Válové, koupelna s autorskou skleněnou mozaikou obou sester s vyobrazením orchidejí. K nahlédnutí jsou skicáky Jitky a Květy z doby, kdy byly totálně nasazené v kladenské Poldovce a i z doby, kdy do SONP Poldi Kladno chodily skicovat a zkoumat pohyb a prostředí pro své pozdější obrazy.

Květa Válová - Knižní ilustrace Květa Válová - Knižní ilustrace Květa Válová - Knižní ilustrace Květa Válová - Knižní ilustrace Květa Válová - Knižní ilustrace Květa Válová - Knižní ilustrace