Alena Dvořáková / Viktor Fischer

Everyday Celebrations
photographers

Alena Dvořáková (1970) and Viktor Fischer (1967) are graduates of Photography Department, Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague. They have been working together on photographic projects since 1992. They gradually stopped authorizing photographs and publish and present their work in exhibitions as joint authors. Their work focuses on new methods of expressing humanitarian content. They use visual symbols and shortcuts in a way that attracts the recipients of their message in the form of a modern photographic documentary but at the same time leaving enough room for the viewer’s imagination. They organised dozens of author’s exhibitions and participated in numerous joint exhibitions and photographic projects. They focus on humanitarian photography and act as curators of photographic exhibitions in this field. Alena and Viktor are joint holders of numerous awards and grants.

Alena Dvořáková nar. 26. 4. 1970 v Humpolci. V r. 1988 absolvovala Střední zdravotnickou školu v Brně, obor rehabilitace. V letech 1988-1992 pracovala v léčebně dlouhodobě nemocných a v sanatoriu pro děti s kombinovaným postižením v Praze. V letech 1993-2000 absolvovala FAMU, katedru fotografie. V roce 1992 zakládá s Viktorem Fischerem Fotoateliér AFIS. Ve své tvorbě se věnuje dokumentárním projektům, portrétní fotografii a práci v ateliéru. Pracuje jako kurátorka fotografických výstav. Volná fotografka, členka Asociace profesionálních fotografů ČR, Syndikátu novinářů ČR a Ochranné organizace autorské.

Fotografické projekty

1993 - Klášter Želiv, ČR (dokument, soubor portrétů)1994–1996 - Nouzová kolonie Slatiny, Praha, ČR (dokument, soubor portrétů)
1995–1997 - Zahrádka, ČR (dokument, soubor portrétů)
1998 - Misie – Kazachstán (dokument, soubor portrétů)
1996–1998 - grant České foto, Fotografie české společnosti
1999 - Misie – JAR (dokument, soubor portrétů)1999 - Vesnice v Praze, ČR
2000–2001 - Misie – Argentina, Chile1998–2003 - Misie – Česká republika2002 - Horníci, ČR - Povodně, ČR, projekt Voda2003 - Farma Ondřejov, ČR - Utrpení ptáků, Belgie, projekt Voda
- Katastrofa Prestige, Francie, projekt Voda
2003–2004 – Rybáři, ČR, projekt Voda
2004 - Rybáři na Baltu, Polsko, projekt Voda
Ceny a granty
1996 - České foto (pro PRO – HELVETIA), fotografie české společnosti, s dalšími fotografy
1999 - Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život – série), Misie – Kazachstán, spolu s Viktorem Fischerem
2000 - grant Honeywell, projekt Vesnice v Praze, spolu s Ing. Věrou Dvořákovou-Janů, CSc., a Viktorem Fischerem
- grant Prahy 6, projekt Vesnice v Praze, spolu s Ing. Věrou Dvořákovou-Janů, CSc., a Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život – série), Misie – JAR, spolu s Viktorem Fischerem
- grant Prahy 1, pro výstavu Misie – Kazachstán v Pražském domě fotografie, spolu s Viktorem Fischerem
2001 - Nominace World Press Photo – Joop Swart Masterclass 2001 - Czech Press Photo, 1. cena – Zlaté oko (Každodenní život – série), Misie – Argentina, Chile, spolu s Viktorem Fischerem
2002 - Nominace World Press Photo – Joop Swart Masterclass 2002
2002 - Leica Oscar Barnack Award – finále, šest nejlepších účastníků, spolu s Viktorem Fischerem
2002 - Czech Press Photo, cena UNICEF, spolu s Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život – série), Misie – Česká republika, spolu s Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo, 2. cena (Sport – série), Hokejový turnaj, spolu s Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo, 2. cena (Aktualita – série), Boj o starou Prahu, spolu s Viktorem Fischerem2003 - Czech Press Photo, 1. cena – Zlaté oko (reportáž), Utrpení ptáků, spolu s Viktorem Fischerem
Autorka a Kurátorka
1998 - Almata, Dům družby, součást setkání Kruglyj stol, františkánský klášter, spolu s Viktorem Fischerem
2000 - Údolí štěstí, skupinová fotografická výstava k nedožitým 88. narozeninám opata Víta Bohumila Tajovského, spolu s Viktorem Fischerem, kostel sv. Víta, Pelhřimov
2001- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, třicet autorů, dvacet pět projektů. Koncepce výstavy, výběr fotografií, produkce s Viktorem Fischerem, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Praha. Reprizováno
2002 - Povodně 2002, Fotografové na pomoc postiženým povodněmi, spolu s Viktorem Fischerem (třicet tři autoři, reprizováno ve čtrnácti zemích světa), ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Správou českých center, Ministerstvem životního prostředí, humanitární organizací ADRA
2002 - Individuality v dokumentu Asociace fotografů ČR, spolu s Viktorem Fischerem, Galerie Fronta, Praha. Reprizováno – Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, Galerie G4, Cheb a České centrum, Stockholm

Výstavy (výběr)
1997 - Objektivita, skupinová výstava studentů FAMU, Galerie u Řečických, Praha
- Skupinová výstava studentů FAMU, Filozofická fakulta UK, Praha- Liturgický rok, Dům umění, Brno, skupinová výstava
1998 - Skupinová výstava studentů FAMU, Výmar, Německo
-Všední slavnosti, Plasy, spolu s Viktorem Fischerem, Danielem Šperlem,Jindřichem Štreitem. Reprizováno – hrad Zvíkov
- Zločiny komunismu, klášter dominikánů, Rajhrad, skupinová výstava
- Almata, Dům družby – součást setkání Kruglyj stol, klášter františkánů, spolu s Viktorem Fischerem, Danielem Šperlem, Petrem Zinkem
1999 - Misie – Kazachstán, klášter dominikánů, Rajhrad, spolu s Viktorem Fischerem
- Misie – Kazachstán, Barberton, JAR, spolu s Viktorem Fischerem
- Misie – Kazachstán, Panský dům, Uherský Brod, spolu s Viktorem Fischerem
- Misie – Kazachstán, galerie Městská kina, Uherské Hradiště, spolu s Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo 1999, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2000 - 1999 – Fotografie české společnosti, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Praha, skupinová výstava- Údolí štěstí, kostel sv. Víta, Pelhřimov, spolu s Viktorem Fischerem, Pavlem Diasem, Evženem Sobkem. Reprizováno – stálá expozice, klášter Želiv
- Misie – JAR, Praha, spolu s Viktorem Fischerem
- Želivský poklad (Objevy evropského dědictví), Jihočeské muzeum České Budějovice, fotografická účast na výstavě
- Misie – JAR, galerie Žlutá ponorka, Znojmo, spolu s Viktorem Fischerem
- Misie – Kazachstán, Pražský dům fotografie, Praha, spolu s Viktorem Fischerem
- Misie – JAR, galerie Městská kina, Uherské Hradiště, spolu s Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo 2000, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava - Absolventská výstava FAMU, Novoměstská radnice, Praha, skupinová výstava - Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Senát ČR, Praha, skupinová výstava
2001 - Misie – Kazachstán, JAR, Galerie G4, Cheb, spolu s Viktorem Fischerem
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Praha, skupinová výstava- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, galerie Národní university T. G. Ševčenka, Kyjev, skupinová výstava
- Zahrádka na Želivce, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec
- 1999 – Fotografie české společnosti, Galerie G4, Cheb, skupinová výstava
- Zahrádka na Želivce, Žlutá ponorka, Znojmo - Czech Press Photo 2001, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2002 - Misie – Kazachstán, Městská galerie, Šternberk, spolu s Viktorem Fischerem
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Galerie G4, Cheb, skupinová výstava
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, České centrum, Moskva, skupinová výstava - Zlatý fond, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, skupinová výstava- Povodně 2002 – Fotografové na pomoc postiženým povodněmi, uvedeno v Budapešti, Bratislavě, Brně, Haagu, Kyjevě, Londýně, Paříži, Mnichově, New Yorku, Los Angeles, Varšavě, Vídni, Sofii, Stockholmu, Tel Avivu, Drážďanech a v sídle Rady Evropy ve Štrasburku, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Správou českých center, Ministerstvem životního prostředí ČR, humanitární organizací ADRA, skupinová výstava
- Co neodnesla voda, Leica Gallery Prague, Praha, dražba na pomoc postiženým povodněmi
-Výstava a aukce na pomoc zatopenému PHP, Tidal Wawe Gallery, Hereford Photography Festival
- Po potopě, Galerie Mánes, Praha. Reprizováno na Měsíci fotografie v Bratislavě, skupinová výstava
Praha pod vodou, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
- Festival dokumentárního filmu – Česká sezóna ve Francii 2002, Rouen, Francie, skupinová výstava
Czech Press Photo 2002, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2002–2003 - Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Moravská galerie – Místodržitelský palác, Brno, skupinová výstava 2003 - Individuality v dokumentu AFČR, Galerie Fronta, Praha, skupinová výstava
- Individuality v dokumentu AFČR, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, skupinová výstava- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Severočeské muzeum, Liberec, skupinová výstava- Individuality v dokumentu AFČR, České centrum, Stockholm, skupinová výstava- Czech Press Photo 2003, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2004 - Utrpení ptáků, galerie Žlutá ponorka, Znojmo, spolu s Viktorem Fischerem - Individuality v dokumentu AFČR, Galerie G4, Cheb, skupinová výstava

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH: Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, Moravská galerie, Brno
UMPRUM, Praha, Galerie města Čáslav, Soukromé sbírky v ČR, JAR, USA.

Viktor Fischer nar. 28. 3. 1967 v Praze. Po absolvování Střední průmyslové školy stavební v roce 1985 pracoval jako stavební mistr. Se základy fotografie se seznámil v průběhu základní vojenské služby. Postupně se stal členem pražského Fotoklubu Domu kultury kovoprůmyslu, navštěvoval Pražskou fotografickou školu (1987-1990), v roce 1989 studoval Institut tvůrčí fotografie, absolvoval FAMU, katedru fotografie (1990- 1997). V té době pracoval jako noční hlídač. V roce 1992 zakládá s Alenou Dvořákovou Fotoateliér AFIS. Od ukončení studia na FAMU se věnuje dokumentárním projektům a práci v ateliéru. Působí jako kurátor fotografických výstav. Volný fotograf, člen Asociace profesionálních fotografů ČR, Syndikátu novinářů ČR a Ochranné organizace autorské.

FOTOGRAFICKÉ PROJEKTY

1990–1991 - Cesty stromu, ČR
1992–1993 - Nádraží Vršovice, ČR
1994–1996 - Dokument o regionu Český ráj – kolektiv autorů pod vedením Jaroslava Bárty, projekt společnosti Koridor 1994–1995 - Statek Vystrkov, ČR
1997–1998 - Statek Onšovice, ČR
1998 - Misie – Kazachstán
1999 - Misie – JAR
1999 - Krátký život psa Lorda, ČR
-Vesnice v Praze, ve spolupráci s Věrou Dvořákovou
2000–2001 - Misie – Argentina, Chile
1998–2003 – Misie - Česká republika
2002 - Povodně, ČR, projekt Voda
- Horníci, ČR
2003 - Farma Ondřejov, ČR -Utrpení ptáků, Belgie, projekt Voda
- Katastrofa Prestige, Francie, projekt Voda
2003–2004 – Rybáři, ČR, projekt Voda 2004 - Rybáři na Baltu, Polsko, projekt Voda
CENY A GRANTY
1994 - grant projektu Koridor (pod vedením Jaroslava Bárty)
1997 - grant Fondu rozvoje vysokých škol, s Ing. Věrou Dvořákovou-Janů, CSc. (Statek Onšovice)
1998 - Czech Press Photo, 2. cena (Každodenní život – série), Statek Onšovice
1999 - Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život – série), Misie – Kazachstán, spolu s Alenou Dvořákovou
2000 - grant Honeywell – Vesnice v Praze, spolu s Ing. Věrou Dvořákovou-Janů, Csc., a Alenou Dvořákovou
- grant Prahy 6 – Vesnice v Praze, spolu s Ing. Věrou Dvořákovou-Janů, Csc., a Alenou Dvořákovou
- Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život – série), Misie – JAR, spolu s Alenou Dvořákovou
- grant Prahy 1, pro výstavu Misie – Kazachstán v Pražském domě fotografie, spolu s Alenou Dvořákovou
2001 - Czech Press Photo, 1. cena – Zlaté oko (Každodenní život – série), Misie – Argentina, Chile, spolu s Alenou Dvořákovou
2002 - Nominace World Press Photo – Joop Swart Masterclass 2002
2002 - Leica Oscar Barnack Award – finále, šest nejlepších účastníků, spolu s Alenou Dvořákovou
2002- Czech Press Photo, cena UNICEF, spolu s Alenou Dvořákovou
- Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život - série), Misie – Česká Republika, spolu s Alenou Dvořákovou - Czech Press Photo, 2. cena (Sport – série), Hokejový turnaj, spolu s Alenou Dvořákovou
- Czech Press Photo, 2. cena (Aktualita – série), Boj o starou Prahu, spolu s Alenou Dvořákovou2003 - Czech Press Photo,1. cena – Zlaté oko (Reportáž – série), Utrpení ptáků, spolu s Alenou Dvořákovou

AUTOR A KURÁTOR

1998 - Almata – Dům družby, součást setkání Kruglyj stol, františkánský klášter, spolu s Alenou Dvořákovou
2000 - Údolí štěstí – skupinová fotografická výstava k nedožitým 88. narozeninám opata Víta Bohumila Tajovského, spolu s Alenou Dvořákovou, kostel sv. Víta, Pelhřimov
2001- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, třicet autorů, dvacet pět projektů. Koncepce výstavy, výběr fotografií, produkce s Alenou Dvořákovou, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu Praha. Reprizováno
2002 - Povodně 2002 – Fotografové na pomoc postiženým povodněmi, spolu s Alenou Dvořákovou (třicet tři autoři, reprizováno ve čtrnácti zemích), ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Správou českých center, Ministerstvem životního prostředí ČR, humanitární organizací ADRA
2002 - Individuality v dokumentu Asociace fotografů ČR, spolu s Alenou Dvořákovou, Galerie Fronta, Praha. Reprizováno – Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, Galerie G4, Cheb a České centrum, Stockholm

VÝSTAVY (VÝBĚR)
1990 - Volná fotografie, Galerie Melantrich, Praha
1990 - Československý listopad 1989, Galerie Mánes, Praha
1991 - Volná fotografie, Drážďany, skupinová výstava
1991 - Volná fotografie, Galerie Luka, Praha
1992 - Cesty stromu, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec
1997 - Absolventská výstava FAMU, Národní technické muzeum, Praha, skupinová výstava
1998 - Všední slavnosti, Plasy, spolu s Alenou Dvořákovou, Danielem Šperlem,Jindřichem Štreitem. Reprizováno – hrad Zvíkov
- Zločiny komunismu, klášter dominikánů, Rajhrad, skupinová výstava
- Statek Onšovice, Vysoká škola zemědělská, Praha
- Almata, Dům družby – součást setkání Kruglyj stol, klášter františkánů, spolu s Alenou Dvořákovou, Danielem Šperlem, Petrem Zinkem- Czech Press Photo 1998, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava1999 - Statek Onšovice, galerie Žlutá ponorka, Znojmo
- Misie – Kazachstán, klášter dominikánů, Rajhrad, spolu s Alenou Dvořákovou
- Misie – Kazachstán, Barberton, JAR, spolu s Alenou Dvořákovou
- Czech Press Photo 1999, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2000 - Krátký život psa Lorda, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec
- Údolí štěstí, kostel sv. Víta, Pelhřimov, spolu s Alenou Dvořákovou, Pavlem Diasem, Evženem Sobkem. Reprizováno – stálá expozice, klášter Želiv
- Misie – JAR, Praha, spolu s Alenou Dvořákovou
- Statek Onšovice, Krátký život psa Lorda, Národní zemědělské muzeum, Praha
- Želivský poklad (Objevy evropského dědictví), Jihočeské muzeum, České Budějovice, fotografická účast na výstavě
- Misie – JAR, galerie Žlutá ponorka, Znojmo, spolu s Alenou Dvořákovou
- Misie – Kazachstán, Pražský dům fotografie, Praha, spolu s Alenou Dvořákovou
- Misie – JAR, galerie Městská kina, Uherské Hradiště, spolu s Alenou Dvořákovou
- Czech Press Photo 2000, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava - Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Senát ČR, Praha, skupinová výstava 2001 - Misie – Kazachstán, JAR, Galerie G4, Cheb, spolu s Alenou Dvořákovou
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Praha, skupinová výstava- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, galerie Národní university T. G. Ševčenka, Kyjev, skupinová výstava
2002 - Misie – Kazachstán, Městská galerie, Šternberk, spolu s Alenou Dvořákovou
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Galerie G4, Cheb, skupinová výstava
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, České centrum, Moskva, skupinová výstava
- Zlatý fond, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, skupinová výstava- Povodně 2002 – Fotografové na pomoc postiženým povodněmi, uvedeno v Budapešti, Bratislavě, Brně, Haagu, Kyjevě, Londýně, Paříži, Mnichově, New Yorku, Los Angeles, Varšavě, Vídni, Sofii, Stockholmu, Tel Avivu, Drážďanech a v sídle Rady Evropy ve Štrasburku, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Správou českých center, Ministerstvem životního prostředí ČR, humanitární organizací ADRA, skupinová výstava - Co neodnesla voda, Leica Gallery Prague, Praha, dražba na pomoc postiženým povodněmi
-Výstava a aukce na pomoc zatopenému PHP, Tidal Wawe Gallery, Hereford Photography Festival
- Po potopě, Galerie Mánes, Praha. Reprizováno na Měsíci fotografie v Bratislavě, skupinová výstava
- Praha pod vodou, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
- Festival dokumentárního filmu – Česká sezóna ve Francii 2002, Rouen, Francie, skupinová výstava
Czech Press Photo 2002, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2002–2003 - Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Moravská galerie – Místodržitelský palác, Brno, skupinová výstava
2003 - Individuality v dokumentu AFČR, Galerie Fronta, Praha, skupinová výstava
- Individuality v dokumentu AFČR, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, skupinová výstava- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Severočeské muzeum, Liberec, skupinová výstava- Individuality v dokumentu AFČR, České centrum, Stockholm, skupinová výstava- Czech Press Photo 2003, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2004 - Utrpení ptáků, galerie Žlutá ponorka, Znojmo, spolu s Alenou Dvořákovou - Individuality v dokumentu AFČR, Galerie G4, Cheb, skupinová výstava

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH: Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec Moravská galerie, Brno
UMPRUM, Praha Galerie města Čáslav Soukromé sbírky v ČR, JAR, USA