Arichi Soichi & Sasaoka Takashi: : Reflex

světelná instalace
sýpka

Místo vyžadovalo, aby umělec vycházel s ostatními v každodenním životě jiné kultury. Když vystavujeme práci v cizině, cítíme jistý nesoulad – jistý pocit neshody. To je jeden z jeden z faktorů, který může ovlivňovat koncept naší práce. Nejdůležitější je vědomí, že sice vidíme každodenní život, ale nerozumíme mu. A "všední život" v cizích zemích vždy nepoznáte takový, jaký ve skutečnosti je. Náš koncept tak může ztratit přesvědčivost... Pak je třeba hledat společné poznání. Miloš Vojtěchovský, ředitel tohoto projektu řekl: "Komunikace a věci, které se v nadaci probíhají každý den, jsou také sympoziem." Možná to znamená, že poskytuje scénu, ve které umělec znovu uvažuje o každodenním životě v jiné kultuře. Nejcennějším zážitkem z Česka pro nás bylo to, že jsme znovu museli přemýšlet o smyslu našich hodnot.
Takashi Sasaoka, 1997

reflektory, zrcadlová disko koule, elekrický proud


Takashi Sasaoka, narozen 1956 v Toyamě, Japonsko. 1982 absolvoval Aichi Prefectural University of Fine Art, žije a pracuje v Osace, Japan.
Samostatné výstavy:
1992      "Criterium", Art Tower Mito Contemporary Art Gallery,Ibaragi
1993      "Curator's Eye`93", Gallery NW House,Tokyo
2007      +Gallery, Aichi
2012      CAS, Osaka