Deborah Boardman: Stáj

site specific instalace
sýpka

"Přijela jsem do kláštera Plasy, protože se zajímám o staré budovy a zejména o kostely. Jsem přesvědčena, že vyzařují silnou duchovní energii. Přijela jsem pokračovat v projektu, kterým se pokouším vracet element zvířecího světa do posvátných míst člověka. Barokní sýpka s gotickou kaplí uprostřed symbolizuje původní východiska církve: duchovnost a barokní smyslovost. Instalace zachycuje moje pohnutky a zážitků a moje osobní pocity se zde střetly s mentálním a reálnou architekturou. Vybrala jsem si místnost, v níž jsou zaznamenány myšlenky a zkušenosti, které jsem získala během symposia."

Deborah Boardman, 1993


Deborah Boardmanová (1958–2015) byla americká vizuální umělkyně. Vyrostla v městě Marblehead v Massachusetts, bakalářský titul dostala na Mount Holyok College a magisterské studium výtvarného umění na Tufts University v Massachusetts v roce 1988. O rok později nastoupila na univerzitu v Iowě, kde vyučovala malbu. Pak se vrátila do Chicaga a v roce 1997 se stala profesorkou na School of the Art Institute of Chicago, kde učila malbu a kresbu od roku 1997 až do své smrti. Její obrazy spojovaly posvátné i profánní, často používala témata mandaly a zvířat. Zajímala se o proutkaření a když se dozvěděla, že některé evropské katedrály byly postaveny nad podzemními vodními systémy, začlenila do své práce myšlenku vody jako skrytého zdroje energie.

Související články

Letokruhy: Hermit II.
deborah_boardman_2 deborah_boardman