Letokruhy

Hermit II.
červen – červenec, 1993
klášter Plasy

Nechat plynout dokáže vše
světa dosáhnou ti, kteří jej dokáží opustit
ale pro ty, co se snaží
je svět nedostupný
„konec je i začátkem“ a naopak
Konečný diagram, volný prostor, vesmírný rozměr
Poslední slovo, nakonec „posedlost pro celek“
Vítězství nad časem, smrtí, zapoměním, „vůně věčnosti“
celkovost, jednota, konečnost, „podstata beze slov“
(AA.93) Ad Reinhardt „Jedno“


Letokruhy / od baroka k dnešku
Zvuk, prostor, světlo, čas, architektura, jazyk, hudba, socha, komunikace, média. 

 

(V procesu)
Re-konstrukce a de-archivace
Hermit II. - 1993 Plasy
on-line verze původního katalogu z interdisciplinárního sympozia v klášteře Plasy, Česká republika
červen – červenec 1993


Účastníci
Agon Orchestra; Ademir Arapović; Deborah Boardman; Dian Booth; Michal Bouzek; Floris Brasser; Sjoerd Buisman; Eva Carrozza; Mathilde Cuijpers; Frans Daels; Josef Daněk; Michael Delia;Mark Dijkstra; Sander Doerbecker; Daphne Kouwenaar; David Dramm & Ann La Berge; Pavel Fajt; Luboš Dalmador Fidler; Alexander Fischer; Ester Fischer; Sarah Fraser; Ellen Gieles; Martien Groeneveld; Els de Gruiter; Cees Gunsing; Anton Haakman, Keiji Haino; Joshua Hakimi, Ron Haselden; Irena & Vojtěch Havlovi; Eva & Rupert van Heiningen; Ben Hillwood Harris; Tomáš Hlavina; Igor Hlavinka; Mojmír Horyna; Thomas Jacobs; Peter Jacquemyn; Martin Janíček; Oldřich Janota, Jiná rychlost času; Krištof Kintera & Jaj Moredyk; Sharon Kivland; Vladimír Kokolia; Jiří Kornatovský; Petr Kvíčala; Tomáš Lahoda & Miloš Vojtěchovský; Ley-On; Johan Lubbers, Herman Makkink; Vlastimil Marek & Roman Benda; Mercy (Haike-Maria Unvostellbar, Lillevan, Jorge Sastre, Nick Kapica, Tim Richter); Rudolf Měřinský & Jana Lewitová; Mary Modeen; Aleš Müller; Florence A. Neal; Phil Niblock & James Fulkerson; Petr Nikl; Pavel Opočenský; Marian Palla/Petr Kvíčala & Florian; Nico Parlevliet; Orloj Snivců; Štěpán Rak; Richter Band; Relaxace; Stichting Tiefwelt-Horst Rickels & Victor Wentink; Balduin Romberg; Tomáš Ruller; Gert de Ruijter; Věra Říčařová & František Vítek; Christof Schläger; Hiroyoku Shimizu; Bodo Stock; Max Streicher; Čestmír Suška; Jan Svoboda; Jitka Svobodová; Tibor Szemzö; Daniel Šperl; Jaroslav Šťastný/Peter Graham, Ryo Takahashi; Jaromír Tichý; Martijn Troost; Jo Truman; Urbánkovci; Peter van der Ent; Petra Dubach/Mario van Horrik; Hans van Koolwijk & Klaas Hoek; Meinbert Gozewijn van Soest; Hilary Vexil - (Henriette Reesma, Peat Moss, Erik Leaven. Yochem Hartz );  Erik Wijntjes; Henri van Zanten; Zyklus

Festival Growthrings
proběhl nadvakrát: 9.6, a 26. června v Praze a 17. července v Plasech. Koncert v Míčovně byl připraven ve spolupráci s kanceláří prezidenta. V Míčovně Pražského hradu vystoupil jako host Jiří Stivín.
(dále hráli Keiji Haino, Hans van Koolwijk & Klaas Hoek, Irena a Vojtěch Havlovi, Luboš Fidler a Oldřich Janota, Phill Niblock a Jim Fulkerson), pod záštitou Václava Havla.

K textové příloze katalogu Letokruhy byly použity ilustrace z díla o stvoření vesmíru – Utrisque Cosmi Roberta Fludda, vydané roku 1617. Seriál není pochopitelně zpodobněn celý, chybí část o paralelnosti makrokosmu s lidským mikrokosmem. Namísto toho bylo vsunuto několik obrázků E. H. Sheparda z knížky Medvídek Pú od A. A. Milneho. Fragmenty ze starých i současných textů doprovází a doplňuje Fluddův vesmírný komiks barokního mýtu o Stvoření světa. Texty zároveň měly nějak rámovat kontexty sympozia.

Katalog byl vydán s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky a účastníci symposia Hermit II. byli podpořeni následujícími organizacemi: Nadace Prins Bernhard Fonds, Nizozemí; The British Council; Ministerstvo kultury Nizozemského království; Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království; ZKZ Břasy

z nahrávek vznikl kompaktní disk: CD – GROWTHRINGS / LETOKRUHY – Hermit Symposium II
který byl součástí katalogu

vydala Nadace Hermit
Adresa: Nadace Hermit, Plasy 331 01, Česká republika
pořadatel: Nadace Hermit
organizace: Miloš Vojtěchovský, Jana Šikýřová, Jiří Zemánek, Ivo Kornatovský
Návrh katalogu: Oko Production
Spolupráce: Paul a Heléne Panhuysen - Het Apollohius, Jiří Zemánek, Sorosovo Centrum současného umění Praha Ludvík Hlaváček
Překlady: Sarah Fraser, Miloš Vojtěchovský
Redakce: Jana Šikýřová, Ivo Kornatovský
Anglické korektury: Mathew Danda
Asistentka: Martina Tomášková
Fotografie: Dan Šperl, Gert de Ruijter, Iris Honderdos
Tisk: Dragon Press s.r.o. Klatovy
© Nadace Hermit, všechna práva nevyhrazena


Poznámka:
Druhé symposium Hermit - Letokruhy se stalo barokně rozkošatělé a organizátory přivedlo na pokraj kolapsu. Samopohybem, nedostatkem odhadu a zkušenosti dorazilo během června a července do Plas tolik účastníků, že jsme nebyli schopni udržet oddenkovité události v pevnějším tvaru a občas zavládl chaos. Z jakéhosi důvodu jsem přikývl na návrh Vojtěcha a Ireny Havlových připravit a zajistit v Praze navíc jednodenní akci v Míčovně Pražského hradu. Okolnosti mi došly během rituální hostiny Ceese Gunsinga na dvoře prelatury. Shromáždilo se zde asi 100 hostů, které Cees hostil vepřovými kotletami. Kritický podtext se objevil v gestech několika účastníků (Vladimír Kokolia, nebo Tomáš Ruller). Happeningu s jídlem se klášter jakoby sám vzepřel. 
Název "Letokruhy" (správný anglický překlad je "annuli") jsem nahradil novotvarem "Growthrings" - něco jako "růstové kruhy". Tím měla být metaforicky naznačena myšlenka organické provázanosti současnosti s minulostí. V tomto případě zejména s barokní tradicí, koncepty hermetismu a alchymie, přechodu mezi manýrismem a barokem. Představa o přirozeném propojení přírody a kultury v podobenství a analogii kmenu stromu a architektury měla konkrétní vazbu na strukturu dubových pilotů, na kterých je postavena budova konventu.

Miloš Vojtěchovský, Praha 2018

inspirátoři:
Athanasius Kircher;
F. X. Messerschmidt;
J. B. Santini,
Robert Fludd