Die Fabrikanten: IRONET

rezidence/konference
prelatura-podzim/zima 1994
Klášter Plasy

Klasifikace

Seminar

Umělec

Die Fabrikanten

Projekt

Hermit FoundationIronet

Místo

Plasy Monastery
„Mnišská cela v prázdném cirsterciáckém klášteře v Plasích, Česká republika. Postel, skříň, stůl a počítač s připojením na internet. Prázdnota kláštera poskytuje prostor pro rozjímání.“ Die Fabrikanten V našem telekomunikačním projektu "IRONET" jsme si stanovili cíl prozkoumat možnosti využití různých elektronických sítí, jako je APC a Internet k dialogu mezi lidmi ze zemí bývalého východního bloku a Rakouskem. Zejména v chudších zemích nabízí možnost komunikace přes počítač a modem minimální náklady (obvykle v ceně místního volání přes jiný server) a možnost spojit se během několika minut s lidmi po celém světě. Poslali jsme výzvu po různých sítích a do diskusních skupin a obdrželi jsme asi 20 odpovědí, včetně lidí z České republiky, Slovenska, Maďarska, Anglie, Finska, Německa a USA, Austrálii a Nového Zélandu. Konference, jež proběhla po několika týdnech, se zúčastnilo 10 osob, které jsme pozvali do opuštěného kláštera Plasy, nedaleko Plzně v České republice. Po virtuální komunikaci následovala skutečná schůzka, kybernetický rozhovor následoval osobní setkání. Projektu IRONET v roce 1993 předcházelo mezioborové setkání "Eisendorf" v obci Pohoří na Šumavě na rakousko-české hranici. Také tento projekt byl o procesu "zkušenosti v reálném čase", o interakci mezi člověkem a specifickým místem. Výstupy z projektu IRONET: 1.Komunikace s lidmi ve fyzickém prostoru je nenahraditelná.
2.Počítačové sítě jsou vhodné médium pro výměnu informací, reálné komunikace (ve smyslu lat. communicare „dělat něco společně, společně konzultovat a informovat se navzájem“), tvoří pouze náhradu reálné (fyzické) přítomnost lidí.
3. Povaha skutečného setkání má také úplně jinou kvalitu prožívání času než vitruální telekomunikace.
Jedním z nejdůležitějších výsledků a zkušeností z akce bylo zjištění, že počítačové sítě mohou propojit lidi z různých zemí, kteří by se jinak pravděpodobně nikdy nemohli setkat. Od osobního (skutečného) styku v obrovském, napůl opuštěném klášteře Plasy vznikly úzké kontakty, udržované přes internet. Takže jsme my a spoluiniciátor Gerhard Fröhlich (z Univerzity v Linci) vstoupili do dialogu s níže uvedenými účastníky:
Die Fabrikanten
Wolfgang Preisinger,
Tassilo Pelegrini,
Gerhard Fröhlich (kulturní institut univerzity v Linci),
Jarmila Pánková (Univerzita Karlova, Centrum počítačového výzkumu),
Heath Bunting (Cyber ​​Café Londýn),
Erszebet Kapovi (Institut pro futurologii, Budapešť).


Kancelář DIE FABRIKANTEN byla založena koncem roku 1990 Wolfgangem Preisingerem a Geraldem Harringerem po dokončení studia na univerzitě užitého umění v Linci. Die Fabrikanten nevidí rozdíl mezi aplikovanou a volnou uměleckou tvorbou. Působí jako komunikační agentura a realizují umělecké projekty, vycházejí z myšlenek propojení umění, vědy a ekonomie a rozvíjejí neobvyklé koncepty, pro které nacházejí uplatnění v sociálních projektech, prostorách, situacích a komunikačních konceptech.
informace o DIE FABRIKANTEN: http://www.fabrikanten.at