Nadace Hermit a Centrum pro Metamedia Plasy

Dokumentace archivů Centra pro Metamedia Plasy (CMP)
1990 – 1992 – 1999

Nadace Agosto Foundation se mimo jiné oblasti zaměřuje také na podporu výzkumu soukromých kulturních archivů, obsahujících nedostupné, zapomenuté, nebo nově objevené informace o okrajových uměleckých aktivitách. V současné době pracujeme na uspořádání, digitalizaci a on-line zveřejnění aktivit Nadace Hermit a Centra pro Metamedia. Byly to nezávislé iniciativy, které v letech 1992 až 1999 připravovaly a uskutečnily mezioborová symposia a festivaly v bývalém klášteře Plasy s hlavním posláním přispět k propojení československého aktuálního umění do tehdejšího západo i východo-evropského kontextu. Archivy obsahují publikace, texty, fotografie, zvukové nahrávky, nebo videa, dokumentující povahu a průběh akce Hermit, včetně kontextuální zprávy o fotografické výstavě 9x9, která v Plasech proběhla v roce 1981 a odkazy na paralelní aktivity v Evropě.

Umělecké aktivity v (bývalém) cisterciáckém klášteře Plasy sice mají dlouhou slavnou historii, nicméně tento archiv je zaměřen především na sérii akcí iniciovaných nadací Hermit a Centrem pro Metamedia Plasy. Projekt probíhal od zimy roku 1991 do podzimu roku 1999. I když aktivity trvaly téměř desetiletí uchovaných informací do roku 2017 zůstalo spíš poskrovnu.

Multimediální archiv nabízí listovat databází se stovkami fotografií, textů, biografií umělců, videí a zvukových nahrávek. Každá položka byla “restaurována”, digitalizována, případně replikována, revidována a některé opatřeny doplňujícím, aktuálním, nebo kontextuálním komentářem. Online archiv je k dispozici díky přízni dokumentaristů, kteří zpřístupnili osobní soubory. Většina fotografií pochází z foto-archivu Daniela Šperla, část je od Iris Honderdos, Gerta de Ruijtera a Radovana Kodery. Mnoho fotografií, nebo nahrávek je účastníků a návštěvníků sympozií, například Avrahama Eilata, nebo Davida Millera, atd, kteří je poskytli pro účely de-archivace Nadace Hermit. Videa byla digitalizována z VHS kazet, uložených 20 let kdesi v krabicích, čemuž odpovídá snížená kvalita obrazu. Bohužel ne všichni autoři videí jsou dohledatelní, některé dokumenty a informace zůstanou nejspíš nedostupné. Ostatně podobně jako téměř všechny hmotné stopy po Nadaci Hermit a Centru pro Metamedia v klášteře Plasy. Organizátoři symposií a festivalů Hermit do roku 1997 nedbali příliš na pečlivých záznamech v bláhovém přesvědčení, že umění může existovat zejména “teď” a tady”, takže příliš dokumentovat, znamená petrifikovat a komodifikovat. Neměli také k dispozici do roku 1997 nahrávací techniku (videokameru, zvukový rekordér, ani vlastní fotografickou kameru) a bylo hlavně na inciativě hostů a samotných umělců, zda z akcí a výstavy něco dokumentovali. Výjimkou je zmíněný fotoarchiv Daniela Šperla (autora velké části na webu zveřejněných fotografií) a dílčí fotoarchivy Radovana Kodery, Iris Honderdos, nebo Gerta de Ruijtera.

Práva ke každé konkrétní položce v archivu (obraz, text, audio, video) zůstávají autorům.

Dokumentárního výzkumu se věnuje osoba spojená se vznikem projektu a s většinou plaských sympozií Miloš Vojtěchovský, ve spolupráci s historičkou umění Radoslavou Schmelzovou a dalšími. Stránka není přísně historiografická, snaží se naznačovat různé příčné souvislosti, jako mezinárodní a dobové kontexy. “De-archivační” projekt se může stát případovou studií o genealogii různých vznikajících a zanikajících míst a sítí “nekomerčního modelu” umění devadesátých let 20. století.

Aktivity Nadace Hermit/Centra pro Metamedia Plasy/občanské sdružení přátel umění Plasy byly během let podpořeny mnoha institucemi, zejména: Nadace Pro Helvetia (1996 až 1998), Nadace pro současné umění Praha/Sorosovo centrum současného umění Praha, Prins Bernhard Fonds, Het Mondriaan Stichting, Ministerstvo kultury České Republiky, atd.

Technický koncept, grafické řešení databáze a architekturu webu navrhl programátor, zvukový umělec a intermediální umělec Lloyd Dunn. Děkujeme tímto všem, kteří se do projektu (tehdy i nyní zapojili), například M. J. Williams, Iren Stehli a těm, kdo poskytli obrazové, zvukové, i jiné materiály, vzpomínky a informace.

Dearchivace archivů Nadace Hermit Centra pro Metamédia Plasy 1992-99 je v roce 2018 podpořena Výročním grantem Nadace pro současné umění Praha z prostředků Gestor, ochranný svaz autorský, a to částkou ve výši 70.000 Kč.

FCCA a Gestor

Výstava Flashback: Hermit 1992 - 1999 je věnovaná prezentaci archivu Nadace Hermit a je součástí výstavního programu MUO (Muzea umění Olomouc), kde je archiv uložen.

www.muo.cz

Symposia

Alastair MacLennan, 1999, Plasy, foto: Daniel Šperl-Alastair MacLennan.jpg

O Hermitu, sympoziích v plaském klášteře a skrýších pro umělce

Miloš Vojtěchovský v rozhovoru s Lenkou Dolanovou
2011
Klášter Plasy

-1981.jpg

Výstava 9x9

Anna Fárová
Text k výstavě
Klášter Plasy 1981

kircher-phonurgiae_liber5-kircher-phonurgiae_liber5.jpg

Hermit I.

Phonurgiae Liber
symposium a festival
klášter Plasy, duben – červen 1992

-editsejn_nokturno_foto_ms_90.jpg

Příroda jinak

Miloš Šejn, Milan Maur, Václav Malina, Marian Palla, Vlastmil Krčmář
30.4. – 25.5.1990
Prelatura Kláštera Plasy

02_fludd-02_fludd.jpg

Letokruhy

Hermit II.
červen – červenec, 1993
klášter Plasy

-fludmind.png

Průsvitný posel

Hermit III.
červen – červenec 1994
Klášter Plasy

-fabrik2.jpg

Die Fabrikanten: IRONET

rezidence/konference
prelatura-podzim/zima 1994
Klášter Plasy

-bannerbersaringeschmack.jpg

Feedback - fenomén zpětné vazby ve vědě a umění

Mezinárodní symposium
pořadatel: Giannozzo ve spolupráci s Nadací Hermit
klášter Plasy 2, 3. 4, září 1994

Sine Aqua Ruet-sineaqua.jpg

Fungus: Průzkum místa 1145–1994

Sympozium a výstava o ekologii a umění
24. 9. – 23. 10. 1994
Klášter Plasy

-kircher_tornado_poster.jpg

Křížení poledníků

Hermit IV. Symposium/Entarctic Shelf Festival
1. 6. – 5. 7. 1995
Klášter Plasy/klášter Emauzy Praha

-ron_haselden._serpens1996.jpg

CLIO - Absent Friends

Ron Haselden / Sharon Kivland / Joanne Lee / Shelagh Wakely
Libeňská synagoga na Palmovce
4 instalace a multiple
11. července - 1. srpna 1996
Nadace Hermit a Serpens
kurátorky: Sharon Kivland / Martina Pachmanová

Petr-projektcmm.jpg

Centrum pro Metamedia Plasy - Projekt

1995 / 1996 - 1998
Pro Helvetia Ost West
Klášter Plasy

-1996jitrokouzelni.jpg

Jitro kouzelníků? (Umění věda společnost na přelomu tisíciletí)

kurátoři: Jaroslav Anděl, Miloš Vojtěchovský, Ivona Raimanová
I. Od mediálních kreseb k cyberspace
II. Ztracené a nalezené
Umění, věda, společnost na konci tisíciletí
Veletržní palác, 1996-1997, Národní Galerie v Praze

-subrosa1.jpg

Sub Rosa I. symposium

21. - 23. června
Klášter Plasy 1996
Centrum pro metamedia

-daniel_sperl_saint_benedikt_1997.jpg

A Day in Benedict: CD

Rajesh Mehta / Irena a Vojtěch Havlovi
konvent, kaple sv. Benedikta
Klášter Plasy 1996 - 1997
Centrum pro metamedia

-vejce-obalka-black.jpg

O počátku

Centrum pro metamedia Plasy
symposium, srpen – září 1997

-97497013.jpg

Miloš Šejn – Frank van den Ven: Bohemiae Rosa

Průzkum místa / těla II
interdisciplinární dílna
3. 9. – 17. 9. 1997
údolí řeky Střely / klášter Plasy

-slavnosti5.jpg

Všední slavnosti: výstava fotografií

D. Šperl, J. Štreit, A. Dvořáková & V. Fišer - připravil Daniel Šperl
konvent, Centrum pro metamedia Plasy
Klášter Plasy 1998, 16. květen - 13. červen

-lyzar.jpg

Limbo I - Festival

Festival pro nekonvenční umění
20. - 22. června
Klášter Plasy 1998

-milosvojtechovsky_martinzet_yawning_1998_dmiller.jpg

Yawning / Zívání

Martin Zet, David Miller, Charlie Citron, Miloš Vojtěchovský
24. 7. – 24. 8. 1998
At Home Gallery, Šamorín

-ledartsypka1.jpg

Rezidence a události 1998

Centrum pro metamedia Plasy
Klášter Plasy

-ijsberg.jpg

Open Day - Lední slavnosti

Výstava prací residentů a mikrofestival
17. červenec - 2. srpen 1998
Klášter Plasy

-harvest0.jpg

Žatva

prezentace prací rezidentů a hosté
25. října 1998
Klášter Plasy

-papachtata.jpg

Limbo II - Festival

První panevropské sanatorium
19. - 22. června
klášter Plasy 1999

-ritesdepassage.jpg

Rites de Passage

seminář o performativitě
17. – 24. května
klášter Plasy 1998

-pantograph_.jpg

Pantograf - nástroj pro spolupráci

platforma/seminář/dílna, 7. - 12. červen
Centrum pro metamedia Plasy
klášter Plasy, prelatura 1999

-devine.jpg

Po-hádky

Mezinárodní symposium
Centrum pro Metamedia, září 1999
Klášter Plasy

-rosa99ds_0.jpg

Residence 1999 a programy

ve spolupráci s různými českými a zahraničními partnery
Centrum pro metamedia Plasy
Klášter Plasy 1999

-colorum.jpg

Colorvm Natvrae Varietas-CD Rom

poznámky o barvách a zvucích / remarks on colour and sound
Miloš Šejn / Miloš Vojtěchovský
Centrum pro metamedia Plasy / C3 Budapest 1999

-janbalzejsantiniconvent1995photods.jpg

Hledání ztraceného času

À la recherche du temps perdu
Plasy a Hermit #1, #2, #3
ČRO Vltava — Radioateliér, 2018
Redaktor: Ladislav Železný, zvuková úprava: Stanislav Abrahám

-duro99limbo2.jpg

Zúčastnění

1981-1992-1999
Abecední seznam hostujících a referenčních umělců, spolupracovníků a osobností

-stromweb.jpg

Hermit Networks

O oddencích, příživnících i poustevnících, uvízlých v sítinách
raport, 2020
Miloš Vojtěchovský

-danek98.jpg

Hermit byl i nebyl

Sdílené paměti
rizomatická báseň

-pocerady13ledbus.jpg

Ztracená expedice

Post-nacionální konceptuální mobilní Síť (P-NMS)
Detašované mezioborové pracoviště Radia Jelení / Lemurie TAZ
2003-2007 (revize 2023)