Emanuel Swedenborg

Duchové příslušející Naslouchání

Duchové příslušející Naslouchání aneb ti, kteří ztělesňují oblast Ucha, jsou těmi, kteří náleží prosté Poslušnosti. To jsou oni, kteří vidí věc ne protože je, ale protože je to řečeno jinými. A proto je možné je nazvat Poslušnými. Jsou li tito duchové takové povahy, je to způsobeno tím, že vztah  slyšení k jazyku se má jako pasivní k aktivnímu, podobně jako ten, kdo naslouchá řeči a podrobuje se tomu, kdo  mluví: vždyť je tomu tak i v obecné mluvě: “naslouchat někomu” značí být poslušný a naslouchat hlasu, značí “poslechnout”. Neboť ústrojnost lidské řeči čerpá svůj původ ze vzájemné shody, protože lidský duch ke z těch, kteří patří jinému životu, a tedy tam přemýšlí. Člověk je k tomu zcela netečný a  tělesný člověk o tom nechce ani vědět...

Emanuel Swedenborg: Treatise of Representations and Correspondences (1750)

Související články

Letokruhy: Hermit II.