Igor Hlavinka

Instalace – keramické objekty a světlo
Modely pravěkých chrámů
Fungus:průzkum místa
Klášter Plasy,1994

Kurátor: Jiří Zemánek

 

Igor Hlavinka během symposia pobýval v prelatuře, kde pracoval na sérii šamotových objektů - imaginárních modelů architektury. Připojil se k symposiu sochami/stavbami, které umístil v podzemní prostoře sýpky vedle kaple sv. Máří Magdalény. Organické archetypální tvary v temnotě ztratily své původní měřítko a světlo hořících svíček dematerilizovalo objekty ve hru stínů a pohybu na hranici mezi skutečným a imaginárním. Hlavinka se zúčastnil několika dalších ročníků plaských sympozií, v roce 1997 byl kurátorem sympozia O počátku.


Modely imaginárních pravěkých staveb 

V letech 1994-95 jsem modeloval sérii hliněných staveb ve kterých se projevil můj dlouholetý zájem o archeologii, africkou hliněnou architekturu, o přírodní formy a okouzlení světem Tolkienových románů. Inspirací k žebrovým konstrukcím mi byla rekonstrukce chýše lovců mamutů na Sibiři, postavená z kostí a klů mamutů. Jindy mne inspirovaly vykopávky neolitických věží v Jerichu nebo makrofotografie plodů a květů z úžasné knihy Urformen der Kunst (1929) Karla Blossfeldta. Popudem k tomu, že jsem začal své představy (které jsem nosil léta v hlavě) modelovat v hlíně, bylo pozvání na symposium Hermit v Plasech roku 1993 a setkání s Čestmírem Suškou. Ten mne požádal o pomoc při stavění jeho velké hliněné stavby. Práce s hlínou, ke které jsem se dostal po několikaleté pauze, mne tak nadchla, že jsem si vzal pár kilo hlíny domů a během roku vymodeloval několik malých modelů staveb. Díky laskavosti přátel z nadace Hermit jsem je mohl následujícího léta modelovat ve větším měřítku (až metrové) na chodbě prelatury v Plasech. Začínalo symposium Fungus a Jirkovi Zemánkovi se mé stavby zamlouvaly a snad zapadly do jeho koncepce symposia. Vyzval mne, abych dvě ze staveb (nebyly ještě vypálené, jen při schnutí leštěné) nainstaloval v přízemí klášterní sýpky. V tmavém prostoru bez oken  byly osvětleny světlem svíček.  
Igor Hlavinka 2017


Igor Hlavinka (narozen 1959 v Praze) je český výtvarný umělec, zabývá se malbou, fotografií, sochou, krajinomalbou, restaurováním a zahradní architekturou. V jeho pracích se v různých médiích opakovaně objevují motivy jako je archetyp, struktura, symetrie, organické tvary, portrét.  V letech 1994-97 se zúčastnil symposií nadace Hermit v klášteře Plasy, v roce 1997 byl kurátorem výtvarného symposia „O Počátku“. V letech 1979 až 1982 studoval na DAMU (Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze na katedře scénografie (prof. Albert Pražák), v letech 1986 absolvoval atelier malby na Akademii výtvarných umění (prof. František Jiroudek). Byl členem výtvarné skupiny Tunel (Exner, Hlavinka, Chmelová, Jírová, Knotek, Wagner, Zoubek) (1989–1992) a od roku 1996 je členem S. V. U. Mánes. Od roku 2007 se věnuje zejména kresbě a malbě (někdy reálné, většinou imaginární) horské krajiny v cyklu Ostrovy v oblacích. Zúčastnil se řady společných i samostatných výstav. Žije a pracuje v Praze.