Igor Korpaczewski: bez názvu

akvarel, papír
sýpka

Igor Korpaczewski (1959) je český malíř, který podpisuje už celá léta své figurální obrazy monogramem KW. Pod značkou Q: vznikají naopak méně trvanlivé prostorové objekty a instalace. Kromě výtvarné tvorby se věnuje také hudbě pod jmény Clean Dirt a Stray Dog. Korpaczewski pracoval třiadvacet let jako asistent v ateliéru Jiřího Sopka na Akademii výtvarných umění v Praze. 
V letech 1983-1989 vystudoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze. Patří ke generace české postmoderny jako například členové skupiny Tvrdohlaví. Ale jeho tématem je introspekce, ve své tvorbě zpracovával (a stále zpracovává) intimní témata, jež zhodnotil až v kontextu let devadesátých. Jedná se o čistě solitérní projev.
KW se soustavně věnuje různým možnostem figurálního zobrazení v malbě, které občas přechází až ke konceptuálním projevům. Jeho díla jsou obsahově nosná, ať už se jedná o existenciální témata formulovaná v rámci jednotlivých obrazů či problematiku vnímání reality, kterou se zabývá ve svých instalacích. Byl zastoupen na zásadních výstavách (Perfect Tense, 2004, Resetting / Jiné cesty k věcnosti, 2007), snažících se uchopit fenomén současné české malby.