Inge Kosková: Kresby

tuš, papír
sýpka

Inge Kosková (1940, Brno), malířka, grafička, v letech 1957-61 studovala přírodovědeckou fakultu, oboro matematika a deskriptivní geometrie a pedagogiku na katedře výtvarné teorie a výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Od 1991 je členkou Spolku olomouckých výtvarných umělců a teoretiků.

Působila mnoho let jako pedagožka na různých středních i vysokých školách. Věnuje se kresbě, malbě, volné i užité grafice (zejména linorytu). Příležitostně se věnuje ilustraci knih. Její doménou byla řadu let figurální tvorba inspirovaná hudbou, tancem a antickými motivy.

Na počátku 80. let radikálně změnila způsob výtvarného vyjádření a soustředila se výhradně na kresbu perem a tuší. Charakteristický je vztah mezi pokreslenou a prázdnou plochou, kontrast mezi černou a bílou. Kresebná linka nebo shluk čar jsou nositeli rytmu, jenž může vyznít jen na okolní bílé ploše. Vznikají časové záznamy –  čisté a ničím nezatížené.