Jaj Moredyk & Krištof Kintera: Intervence do stropu a koncert

konvent
intervence do prostoru a koncert
Letokruhy, 1993

“Možná jsem tenkrát ani nevěděl, co přesně dělám a nevím to vlastně ani dneska. Přesto jsem se odvážil dotknout stropních prostor chodeb druhého patra konventu, které si toho pamatovaly tolik, že bych to nikdy nedokázal zpracovat. Byla to cesta znaků: tajný kód, šifra, náznak, oheň, znak.”
K.K. 2018


Jay Moredyk byl název otevřené skupiny, která se později transformovala na Skrytou tvůrčí Jednotku K’d. 25.června vystoupili s hudební performancí Morseův vnuk, ale doposud nebyly nalezeny žádné záznamy, napovídající co se během perfrormance událo. Jen matná vzpomínka, že se někde objevila mechanika od klavíru.

JM: Martin Mareček, Rastislav Juhás, Irena Perclová a Krištof Kintera

Jednotka (dříve Skrytá Tvůrčí Jednotka K’d) je označení pro větší než malou buňku existující v těle společnosti. Tento organismus je otevřený systém s vlastní strukturou. Jednotka má své jádro, které zve konkrétní jedince ke spolupráci na událostech. Ti se pak stávají dočasnými legitimními členy Jednotky po dobu konání události nebo déle. Nikdo není členem Jednotky nedobrovolně. Nikdo není členem Jednotky, aniž by o tom věděl. Jádro je ústřední orgán Jednotky. V krizové situaci má rozhodnutí jádra neodvolatelnou platnost. Pes Lajka je plnohodnotný člen organismu Jednotky. Členové Jednotky se individuálně i hromadně snaží o maximální možnou percepci reality a následnou permutaci ve výpověď.
(Edith Jeřábková)

Divadelní představení Jednotky: "Pasažér", "Život Fanty Zije", "Divnosti", imerzivní performance „Z křoví“ (1996) - reality show, kdy televize umístěná na chodníku vysílala v přímém přenosu události z křoví, „Přímý přenos“ (1998) - televizní přenos z domácnosti do ulice. „Mr.TV“ (1998), „Písmo“ (1994) - 74 aktérů čte text z Bible v budově Právnické fakulty , „Ikebana“ (2000) a „Mluviči“. 


Krištof Kintera (1973 Praha) v letech 1992–1999 studoval Akademii výtvarných umění v Praze, dále pak v letech 2003–2004 Rijksakademie van beeldende kunsten v Amsterdamu. Na uměleckou scénu vstoupil zhruba v v půlce devadesátých let. Několik let působil ve skupině "Jednotka", propojující výtvarné umění, performanci a experimentální divadlo. Třikrát byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Propojení výtvarného umění, performance a scénografie je charakteristické i pro samostatnou Kinterovu tvorbu. Jeho díla jsou technicky náročné objekty, které se často pohybují, mluví, kouří se z nich, nebo jiskří atp. Autor se věnuje nejen jejich vzhledu, funkci, sdělení, i jejich mechanice.

Martin Mareček (1974) je významný režisér, jehož filmy získaly uznání a ocenění na českých i mezinárodních filmových festivalech. Studoval kulturologii na Univerzitě Karlově a absolvoval Katedru dokumentární tvorby na FAMU, kde od roku 2003 učí. Působil také jako hudebník, dramaturg a spoluzakladatel několika projektů, například Z.T Jednotka, Letokruh nebo Auto*Mat.

Irena Swiecicki-Perclová – původním povoláním divadelní režisérka a dramaturg (pracovala v divadle Komedie, Činoherním studiu, Alfrédovi ve dvoře, NoD, skupině Kersko, skrytá tvůčí Jednotka).  Specializuje se na prezentační a vyjednávací dovednosti, práci s hlasem, řeč těla, lektorské dovednosti a komunikaci.

Rostislav Juhasz