Letokruhy CD

příloha katalogu

LETOKRUHY CD – Hermit Symposium II
Bohemia, červen – červenec, 1993
nahráno v klášteře Plasy 
nahrál Avik, výběr OKO Production/Miloš Vojtěchovský
1. Sharon Kivland: Litanie/Klaas Hoek: Bambuso Sonoro, nástroj - Hans van Koolwijk, 5′ 52″
nahráno 12. června, 1993, kaple sv. Bernarda
2. Vlastimil Marek & Roman Benda: Tibetské mísy, 2′ 09″
nahráno 17. července, 1993, kaple sv. Bernarda
3. James Fulkerson & Phill Niblock: A Trombone Piece, trombón a elektronika, 6′ 45″
nahráno 26. června, 1993, kaple sv. Bernarda
4. Jaroslav Štastný: sólo pro preparovaný klavír, 2′ 45″
nahráno 17. července, 1993, kaple sv. Bernarda
5. Tibor Szemzö & Martien Groeneveld: improvizace
basová flétna & dřevěný xylofón & seamachine, 7′ 28″
nahráno 26. června, 1993, kaple sv. Bernarda
6. Peter Cusack: Včely v keřích (terénní nahrávka)/Michael Delia, píseň pro kalimbu, 3′ 10″
nahráno 26. června, 1993, kaple sv. Bernarda
7. Pavel Fajt: drumtrack (sólo pro bicí), 6′ 45″
nahráno 26. června, 1993, kaple sv. Bernarda
8. Jo Truman (hlas a didgerydoo) & Hans van Koolwijk: DoReMi – zvuková instalace, 2′ 59″
nahráno 10. července, 1993, kaple sv. Bernarda a chodba

9. Ann LaBerge & David Dramm: duo pro flétnu a elektrickou kytaru, 3′ 06″
nahráno 26. června, 1993, refektář
10. Irena a Vojtěch Havlovi: (viola da gamba) 4′ 06″
nahráno 26. června, 1993, konvent

11. Richter Band: Galera, 2′ 50″
Pavel Richter: electric guitar
Štěpán Pečírka: fidlerofón
Tomáš Hlávka: percussion
nahráno 26. června, 1993, kaple sv. Bernarda
12. Mario van Horrik: kytara a dlouhé struny, 2′ 46″
nahráno 17. července, 1993, sýpka
13. Sarah Fraser: cembalo, 0′ 57″
nahráno 17. července 1993, kaple sv. Bernarda
14. AGON: Půlnoční hudba, Petr Kofroň, 5′ 39″
hráči:  Ivan Bierhanzl
Petr Kofroň
Miroslav Šimáček
Martin Šmolka
nahráno 26. června 1993, kaple sv. Bernarda
15. Nico Parlevliet: Rock-concert I-III, 1′ 51″
nahráno 17. července, 1993, refektář
16. Orloj Snivců: Koncert pro Plasy, 6′ 42″
Jaroslav Kořán
Michal Kořán
Marek Šebesta
Martin Janíček
Michael Delia
Siri Austen
nahráno 11. června, 1993, kaple sv. Benedikta

Zvuková koláž GROWTHRINGS / LETOKRUHY – je sestavena z živých nahrávek pořízených během mezinárodního interdisciplinárního sympozia v klášteře Plasy - během června a července roku 1993. Jde o výběr z více než devíti hodin nahrávek akustické a elektronické hudby. Proto je to jen výběr – sediment, nebo zkratka z celku zvukových záznamů a nejde o reprezentativní přehled hudební části sympozia. Při sestavování hudebních fragmentů jsem se inspiroval prostorem, kde se koncerty odehrávaly – architekturou Santiniho stavby barokního konventu. Stavba, která měla být sublimovaným modelem světa  s mnoha významovými vrstvami, průhledy, spojitostmi, prostorovými echy a nečekaně se objevujícími vnitřními krajinami. Zrcadlení mnohosti prostorů a zvuků tvoří i imaginární topografii hudebních fragmentů v tonálních Letokruzích. Koloběh času je zachycen rozmezím jednoho dne prožitého v konventu.
Flétnové hlasy bambusových varhan provázené šepotem lidského hlasu představují eterickou, „vzdušnou“, „nebeskou“ rovinu konventu, naslouchanou jakoby z ptačí perspektivy časného jitra. Vyjádření dechu tvoří overturu pro zvukový charakter architektury kláštera. Kovové rezonance tibetských mís, dunivé tóny trombónu, drnčící struny klavíru spolu s dřevěným xylofonem odkazují na dopolední atmosférou zaprášených půdních prostor, ambitů a znělých prázdnot obou kaplí. Včela a kalimba symbolizují prosluněný vzdušný kvádr rajského dvora konventu, odpolední a večerní nálada otlučených chodeb přízemí zní v odražených vlnách a zpětných vazbách elektronických nástrojů, hlasu didgerydoo a rytmického opakování vzdušných zvonů. Noční temnotu, plnou tajemných skřípotů, kapání vody a klapání neviditelných kroků ve vlhkém podzemí kláštera zachycuje úryvek z Půlnoční hudby Petra Kofroně. Svítání v kapli ozvučené jemným cinkotem Orloje snivců uzavírá celý cyklus. Zvuková architektura Letokruhů je pomyslnou projekcí skutečné hmotné stavby kláštera, ozvěnovým dejavu a hudební krajinomalbou.

Miloš Vojtěchovský, Plasy 1993


Z devíti hodin nahrávek na pásový magnetofon bylo trýznivé vybírat fragmenty, aby se vešly na kompaktní disk. Nakonec jsem se rozhodl propojit do jedné stopy víc nahrávek. Vzpomínám si, že Hans van Koolwijk po té, co jsem mu předal katalog a on si poslechl CD - rozezleně telefonoval, že s jeho hudbou nelze tak svévolně nakládat. Ostatní se snad nezlobili, nebo mi to neřekli. CD distribuoval možná lowlands a Indie Records, nepamatuji se, že by se někde nějaké prodalo. Bohužel některé koncerty jako třeba Keiji Haino jsme s Avikem nezaznamenali.

Miloš Vojtěchovský, Praha 2017