Marion von Osten

Pantograf workshop / Eurovison 2000
Klášter Plasy, 1999, NoD 2000

Mezi projekty které vznikly z projektu Pantograph byl například EuroVision2000 - setkání připravené ve spolupráci mezi švýcarskou skupinou Labork3000 a Centrem pro současné umění v Praze.

EuroVision 2000 proběhl od 7.9. do 14.9. v rámci síťového Café9. net v NoDu. První část se zaměřila změny od roku 1989, jako byly proměny města a kulturní trnasformace, přijímání standardu Evropské komise a vznikl nové europské identity vytvářením nových hranic a reprezentací společenských a politických skutčností v médiích. Druhá část pak na vytvoření platformy pro kritické diskuze, prezentace a projekcí videa s tématem anti-globalizace aktivismu a událostí 26. září, kdy v Praze proběhla IWF.

 

7.10.2000
"New Europe"?

"Koncem 90. let a deset let po zvratu ve střední a východní Evropě není nová Evropa už jen pojem, ale politickou, sociální a kulturní realitou se zdánlivě protichůdnými výsledky. Transformace Evropy od roku 1989 byla motivována v kontextu neoliberalistického přístupu ke globalizaci ekonomicky. Evropská nebo národní identita byla historicky utvářena nárokováním kulturních rozdílů. Současná rekonfigurace Evropské unie, rozšíření EU směrem na východ a jihovýchod vytváří nové hranice, nová vyloučení pro lidi a území. Zatímco nově přijaté národy se pro sebe novou situaci snaží využít, situace na východě a jihu Evropy má na ekonomický a osobní život nepříznivé důsledky. Co neodpovídá myšlence ekonomicky inovativní, flexibilní a efektivní Evropy je stále více devalvováno a vylučováno. Uvnitř pevnosti Evropa vzniká „migrační problém“ a rasismus. Znamená model normalizace EU skutečně konec jiných vizí nadnárodního, kulturního nebo sociálního konceptu Evropy?"

Program

18-19.30: Video prezentace: New Borders (Jenny Perlin), Bohemia Docta (prezentace Karla Vachka), Beyond the Fencing (Susanna Perin), Seal me with your eyes (Prezentace Abdelali Dahrouch), Temná stránka světa Petra (Prezentace Petry Procházkové, Jaromíra Štětiny, Pavla Hanuša a dalších), Migrasophia (Zeigam Azizov / Yisia)

20–22: Videoprezentace: Kráska a východ (prezentace Jayce Salloum)

Diskuse o nových hranicích, konceptu evropské a národní identity a rozporech mezi ekonomickými a kulturními vzory společnosti.

Účastníci: Ivan Veselý (Dzeno Praha), Jayce Salloum (Vancouver), Jan Urban (Praha), Miloš Vojtěchovský (Praha), Alena Wagnerová (Saarbrücken), Karel Vachek (Praha), Tomáš Zmeškal (Praha), Hillary Binder (USA-Tábor), Chris Rankin (USA-Tábor), Pavel Hlavatý (Praha), Abdelali Dahrouch (Francie, Maroko) a další,
moderace: Jeffrey Brown


Marion von Osten (1963 - 2020) byla umělkyně, kurátorka, výzkumná pracovnice, organizátorka, lektorka a pedagožka. Byla čestnou profesorkou Akademie výtvarných umění ve Vídni. Zabývala se kurátorskými, uměleckými a teoretickými přístupy, týkajících se výstav, instalací, videa a publikace textů. Hlavní výzkumné zájmy se týkali kulturní produkce v postkoloniálních společnostech, autonomních technologií a správy mobility. Zakládající členka Labor k3000 v Curychu, Kleines post-fordistisches Drama (kpD) a Centra postkoloniálního vědění a kultury v Berlíně.

V letech 2006 -  2012 působila jako profesorka umění a komunikace na vídeňské Akademii výtvarných umění. V letech 1999 až 2006 působila jako profesorka umělecké praxe a výzkumná pracovnice na Institutu pro teorii umění a designu (University of the Arts, Zürich University of the Arts, Zürich). Přednášela v Centru kurátorských studií na Bard College v New Yorku a v programu kritických studií Malmö Art Academy v Malmö. Předtím byla v letech 1996 až 1999 kurátorka Shedhalle Zürich. Mezi její nedávné výzkumné a výstavní projekty patří: Tricontinentale.net, Centrum pro postkoloniální znalosti a kulturu, Berlín, 2014; Model House — Mapping Transcultural Modernisms, Akademie výtvarných umění ve Vídni, Vídeň, 2010–2013; Architektury dekolonizace, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Paříž, 2011–2012; The American Home, Hessel Museum, Center for Curatorial Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson, NY, 2011; In the Desert of Modernity — Colonial Planning and After, Les Abattoirs de Casablanca, Casablanca, 2009 a House of World Cultures, Berlin, 2008; Projekt Migration, Kolín nad Rýnem, 2002–2006; and TRANSIT MIGRATION, Zürich, Frankfurt a Cologne, 2003–2005. Von Osten žila a pracovala v Berlíně. [Poslední aktualizace 2016]

Peter Spillmann 1961* (Emmental/Schweiz). 1983/84 kurzy na SfG v Bernu. 1985 - 1989 studoval na F + F School for Experimental Design v Curychu. 1989/90 asistent v oddělení designu Architektura ETH v Curychu. Je spoluzakladatelem různých projektů, jako Kombirama (1996), Labor k3000 (1998), CPKC Centrum pro postkoloniální znalosti a kulturu (2008). je autorem tematických projekt a výstav, jako SwissMiniNature / Expoagricole (Expo.02), Backstage Tourismus (2004), Panorama der Arbeit (2007) nebo Top of Experience (2008). Pravidelná účast na výstavách ve Švýcarsku i v zahraničí. Vyučuje na univerzitě v Luzernu - Design & Art v magisterském programu MAPS (Art in Public Spheres) a vede výzkumné projekty. Žije a pracuje v Curychu a Berlíně.