Michal Bouzek: Pohled za všechny rohy

zrcadla, dalekohled
konvent

"Soustava 4 zrcadel je umístěna v rozích chodeb ambitu a umožňuje vizuálně propojit celý prostor čtvercové chodby prvního patra. Při zaujetí určitého postavení se může člověk v zrcadlech spatřit zezadu."
Michal Bouzek, 1993


Michal Bouzek je malíř a sochař, narodil se 1961 v Praze, kde žije a pracuje. Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou (1981). V roce 1991 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, byl členem výtvarné skupiny Svárov, která se zformovala kolem poloviny 80. let. Skupina iniciovala a organizovala neoficiální výstavy, které probíhaly do roku 1989 na statku rodiny Peričových v obci Svárov u Prahy. Michal Bouzek spolupracoval s Jaroslavem a Michalem Kořány během jejich koncertů Orloje snivců.