Miloš Šejn: Chvilka slavičího životního prostoru

Má přítomnost v tomto okamžiku, úvaha
Matheyho sál, Centrum stavitelského dědictví Plasy

Zaznamenávám chvilku slavičího životního prostoru. Jsem vstoupen do jeho domova, domu. Odrazy vegetace, převislých vrb a kalin na vodní hladině vypovídají něco o našem, ano, možná, že našem dialogu. Nevím, co ptačí bytost skutečně vidí a cítí. Každopádně jsem unešen obrazovou impresí tohoto okamžiku. Když se časně ráno probudím, ležím na lůžku a oknem ze zahrady se k nám natahují větve ze zahrady, oblaka, první svit slunce a zpěv ptáků, je to dokonalá situace. V polospánku přistupují i milí a známí, mé vědomí je právě tak mezi tělovostí jako snem a vědomím domu.
Nevím, jak tento okamžik vnímají zpívající ptáci a už vůbec nevím, odkdy se člověk pokoušel zachytit takový hudební proud řeči vlastním jazykem. Pravděpodobně od nepaměti. Různé jazyky či nářečí slyší pokaždé něco jiného. Následují příklady přetlumočení řeči slavíků v historii ornitologie. Ale slyšíme dnes opravdu alespoň něco z toho, co je slyšet při stavění slavičího hnízda? Citoslovce – interjekce mi nestačí.

komentář ke stejnojmennému videu: https://www.instagram.com/p/BiXMuRvhQwX/?taken-by=milos.sejn


Miloš Šejn (narozen 1947 v Jablonci nad Nisou) je český umělec a pedagog. Působí v oblastech vizuálního umění, performance, zabývá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshop Bohemiae Rosa. Jeho umělecký koncept byl formován od mládí a od počátku šedesátých let kdy během putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval přírodu. Později se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvosti přírody. Pohybuje se mezi oblastmi expresivního jazyka - textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do prostoru. Absolvoval FF UK v Praze, kde získal doktorát, v roce 1991 byl jmenován profesorem malířství na AVU. V letech 1990–2011 působil jako vedoucí pedagog intermediálního ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze a jako hostující pedagog na Akademiích v Aix-en-Provance, Carraře, Haagu, Ljubljani, Stuttgartu a Vídni.

Miloš Šejn se zúčastnil prvního sympozia v Plasech v roce 1992, PRŮSVITNÝ POSEL (1994), FUNGUS: PRŮZKUM MÍSTA (1145–1995). V roce 1997 stanečníkem Frankem van de Venem uspořádali v klášteře Plasy mezinárodní interdisciplinární dílnu pro výtvarné umělce a tanečníky BOHEMIAE ROSA, během níž vzniklo dokumentární video (Dancing Plasy Times 8, Rolf Meesters, Miloš Šejn, 1997).

Související články

Miloš Šejn: Krajina: zvukově obrazová instalace
milos_sejn-1994