Miloš Šejn: Krajina

zvukově obrazová instalace
konvent, kaple sv. Benedikta

"Moje umělecká forma je objevování znaků – tvořených procházením krajinou, podél potoků, pobýváním na vrcholcích kopců a pronikáním do srdce jeskynního ohně. Je to hledání vnitřního jazyka odlišné struktury Vesmíru."

Miloš Šejn

 

V rámci symposia Transparent messenger 1994 bylo prezentováno video Javořím potokem 14. 7. 1993 / 18.15 – 18.45 hod jako zvukově obrazová instalace. Klasický televizor byl spolu s videopřehrávačem umístěn před oltářní menzu kaple sv. Benedikta. Stál jsem u přístrojů a během přehrávání videa jsem měnil intenzitu zvuku, občas jsem zvuk výrazně stáhl, počkal na ozvěnu a zvuk opět zesílil, někdy k absolutnímu maximu.
Trvalo to 30 minut. Posluchači seděli v lavicích kaple.

Miloš Šejn, říjen 2017


Miloš Šejn je český umělec a pedagog, narozen 1947 v Jablonci nad Nisou. Pracuje v oblastech vizuálního umění, performance, zabývá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je Bohemiae Rosa. Jeho umělecký koncept byl formován od mládí, kdy vykonal množství cest divočinou jako reflexi vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledování zázračnosti, k níž zde dochází. Od počátku šedesátých let dvacátého století během putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování přírody. V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Vědomě laboruje oblastmi expresivního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do prostoru. 

Absolvoval filosofickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1975. Roku 1976 získal doktorát filozofie, v roce 1991 jmenován profesorem malířství. V letech 1990–2011 působil jako vedoucí pedagog intermediálního ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze a jako hostující pedagog na Akademiích v Aix-en-Provance, Carraře, Haagu, Ljubljani, Stuttgartu a Vídni.
Miloš Šejn se zúčastnil již prvního sympozia HERMIT v Plasech v roce 1992. Podruhé přijel na sympozium HERMIT III: PRŮSVITNÝ POSEL 1994 a tentýž rok na podzim pracoval i na mezinárodním setkání  FUNGUS: PRŮZKUM MÍSTA (1145–1995). V roce 1997 s holandským tanečníkem Frankem van de Venem uspořádali v klášteře Plasy mezinárodní interdisciplinární dílnu pro výtvarné umělce a tanečníky BOHEMIAE ROSA, během níž natočili i video o tanečníkově projektu pro Plasy (Dancing Plasy Times 8, Rolf Meesters, Miloš Šejn, 1997).