Průsvitný posel

Hermit III.
červen – červenec 1994
Klášter Plasy

Na Herma

O bohu kyllénském zpívám, Hermovi, Argovu vrahu,

Arkadie rodící brav a Kyllény pánu,

Nesmrtelných rychlému poslu, jejž nyfma zrodila Maia,

Zrozenka Atlantova, když s Diem se spojila v lásce.

Homérské hymny.

Přeložil Otakar Smrčka, 1959.

Všechny tyhle turistický příručky jsou k ničemu. Musíte cestovat naslepo, tak jako to dělali kdysi Mayové. Člověk sice riskuje, že se ztratí v houštinách, ale zato je to jediná cesta, jak dělat umění.

Demiurg Tezcatlipoca na cestě po Yucatanu s Robertem Smithsonem v roce 1969.


Rtuťný cestující — místní cizinec — průhledný posel

Vzduch je živý duch, prostupuje každou bytost, skýtá život a podstatu všem věcem, spojuje je, hýbe jimi a naplňuje je. Nicméně hebrejští učenci nejmenují vzduch mezi živly, nýbrž považují jej za prostředí/médium, za pojidlo, propojující věci, za duši světového nástroje...Zde je také podstata větrných mocností. Protože vítr není nic jiného, než pohybující se a vířící vzduch.

De oculta philosophia, Henricus Cornelius Agrippa von Nettesheim

Neboť u všech věcí, tak jak se nám jeví a jež vnímáme zrakem, vidíme jen jejich vzhled. Do jejich vnitřní ústrojnosti naše oko nepronikne, neboť zrakem nelze proniknout do pevných těles.

Galileo Galilei

Always. Magic, spirit possession, fast-track access of the occult, are heavily dependent on colonization and racist hierarchies as well as gendered ones.

Michael Taussig

 

Průsvitný posel
Hermit III. – Metamedia symposium festival, 30. června - 3. července
Klášter Plasy symposium 1.červen – 5. červenec 1994


Myšlenka Průsvitného posla vznikala několik let: během rozhovorů s různými lidmi, knihami, místy a obrazy. Pojmy transparence a poselství v dnešním světě jsou příliš složité, aby mohly být ozřejmeny v dokumentárním katalogu symposia. Každý účastník přinesl vlastní zkušenosti a vize. Pokud byly viditelnost a podmínky příznivé, mohli jste na okamžik zahlédnout stín průsvitného posla ve světelném prostoru mezi událostmi, věcmi, zvuky, city a barvami. Děkujeme všem, kteří přijeli do Plas s poselstvím i bez něho, všem, kdo se podíleli na uskutečnění dalšího HERMITu III.

Üčastníci symposia a festivalu

John Anderson, AUS; Boris Bakal, CHOR; Michal Bouzek, CZ; Jens Brand & Waldo Riedl, D; Claire Couper, GB; Peter Cusack, GB; Attila Csörgö, HU; Jagdish Chander, IND; Hugh Davies, GB; Michael Delia, USA; Sandro Dukić, CRO; E (Kokolia-Václavek-Ostřanský), CZ; Trudi van der Elsen, NL, Pavel Fajt, CZ; Florian (Marián Palla & Petr Kvíčala) CZ; James Fulkerson, USA; Martien Groeneveld, NL; Ron Haselden, GB; Vojtěch & Irena Havlovi, CZ; Oldřich Janota, CZ; Ivan Kafka, CZ; Erika Kiffl, D; Sharon Kivland, GB; Martin Klapper & Erhard Hirt, DEN, D; Adam Klimczak, PL; Lorraine Kordecki, GB; Monika & Bohuš Kubínský, SK; Peter Machajdík, SK; Daniel Matej, SK; Tomasz Matuszak, PL;Anchelka Mazur, A; Rajesh Mehta, USA; James Meneses, USA; Jacek Mrozovicz PL, Petr Nikl, CZ; Paul Panhuysen, Paul Panhuysen NL & Paul DeMarinis, USA; Marek Piaček, SK; Richard Powell, GB; Jan & Ceciel van Boeckel (Re-run Production), NL; Rova Saxophone Quartet, USA; Gert de Ruyter, NL; An Seebach D; Roman Signer, SWI; Silver, CZ; Stichting Tropisme, NL; Miloš Šejn, CZ; Bert Theis, LUX, Gertrude Moser Wagner, A; Ryszard Waszko, PL; Zapomenutý orloj Země snivců, CZ

Dokumentační katalog byl vydán s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky a Sorosova centra současného umění v Praze.

Symposium a jeho účastníci byli dále podpořeni následujícími institucemi: Program Kaleidoskop Evropského společenství v Bruselu. Památkový ústav v Plzni, Het Prins Bernhard Fonds, Nizozemsko, Sorosovo Centrum současného umění Praha, The British Council, KulturKontakt, Het Mondriaan Stichting, Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království, U. S. Artists International, Art Centre New Delphi India, Pro Helvetia, Audio Studio AVIK, ZD Obora, Ferrona A.S. Praha, FOMA Hradec Králové, Obecní úřad města Plasy, Aeroklub Plasy.

Děkujeme Pavlu Tigridovi, ministru kultury České republiky za patronaci nad projektem symposia HERMIT III.

Publikace byla vydána při příležitosti symposia s podporou Ministerstva kultury České republiky na podzim roku 1994

Koncepce: Miloš Vojtěchovský, organizace: Ivo Kornatovský, Martina Tomášková, Lenka Zogatová, Jiří Zemánek, Petr Bukovský

Spolupráce: Oko Production, Sorosovo centrum současného umění v Praze, Het Apollohuis (Paul Panhuysen), Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Phill Niblock - Experimental Intermedia New York.

Koncept katalogu a grafická úprava: Miloš Vojtěchovský, Vladimír Vimr, Michal Bouzek
obal/krabice: návrh a výrobaJan Činčera Ilustrace a grafiky: Petr Kvíčala (CD), Athanasius Kircher, Gustave Doré, Jean Ignace Isidore Grandville, Jonathan Swift, A. Bennet, Winsor McCay

Nahrávky a mastering: AVIK Studio Plzeň

Fotografie: Gert de Ruijter, Erika Kiffl, Radovan Kodera, Petr Zhoř

Překlady: Miloš Vojtěchovský, Charlie Citron, Sarah Fraser, David Miller

Sazba a fotoreprodukce: Alfred Marseille, Michal Bouzek, Studio Florenc

Tisk: Dragon Press, Klatovy

Distribuce a copyright: Hermit Foundation, Plasy, Česká republika

Vydavatel: Nadace Hermit a Společnost přátel umění v Plasích

Organizace: Nadace Hermit

Adresa: Klášter Plasy 33101 Plasy Česká republika


V konceptu tohoto symposia se projevila pozitivní zkušenost z předchozího ročníku "HERMIT II Letokruhy", které bylo barokně chaotické a dynamické, ale málo synergické. Název spojoval otázky virtuality a komunikace a plédoval účastníky zaujmout méně materiální přístup, Bylo zde minimálně sochařských realizací, které se ukázaly být v roce 1993 jako problematické a vůči prostředí i organizaci náročné. Výjimkou byla monumentální senná instalace Ivana Kafky a solná socha s laserem Moniky a Dušana Kubínských. Původní ambici o multikulturní pestrosti účastníků se nepodařilo z důvodů finančních limitů uskutečnit. Ale dorazila celá výprava polských umělců z Lodže, i když nakonec bez Ryszarda Waska, kterého nepustili celníci přes hranice. Organizačním úspěchem kurátorů byla účast například švýcarského umělce Romana Signera, nebo souboru Rova Saxophone Quartet ze San Franciska díky fundraisingu od ProHelvetia a US Funds . Na samotné symposium byl ovšem k dispozici minimální rozpočet, Ministerstvo kultury ČR A Sorosovo centrum pro současné umění poskytly podporu pro vydání katalogu a CD nosiče s nahrávkami.

Miloš Vojtěchovský, 2017