Petra Kapš:Doors of Paradise

prezentace
Centrum stavitelského dědictví Plasy, Matheyho sál

Sbíra "Dveře do ráje" se zaměřuje na pomezí imaginace a vzývá hranice (ne)povoleného. Tekutá fantazie mikrooblastí. Práce spadá do oblastí autorčina zájmu o fenomény zdi, ráje, těla, hlasu a řeky.
Tekoucí prchavost zachycených hlasů v jazyce vody pokračuje v kosmickém odposlechu do vnitřních oblastí, fontána připomíná nejistotu, sluch se pomalu probouzí.
Budu mluvit o performativní práci "Dveře do ráje", představím svoji novou knihu The Golden Walls a provedu krátkou verzi zvukové práce PARADISCO.


Petra Kapš alias OR poesis (nar. 1975 ve Slovinsku) je zvuková umělkyně a básnířka, žije v Mariboru. Kombinuje umění zvuku, rozhlasu, chrono-prostorové poezie, poetické performance, textu i reflexe. Vedle efemerity zvuku se zaměřuje také na tělesnost. Její hlavní výrazový prostředek je slovo, rozšířené do oblasti sonické poezie. Zajímá se o sluchovou paměť a o hluboký, fyzický čas. Užíváním (a)synchronické přítomnosti v digitální sféře rozevírá koncept intimního rozhlasu. Zabývá se také vyprázdněností sluchu internetového posluchače. Její zvuky/rozhlas/knihy a díla jsou lokalizované momenty samoty.