Roman Signer

Žlutá páska pro Plasy
socha v čase
konvent

Roman Signer realizoval během symposia pro ambit kláštera práci ze série "Žlutá páska pro jízdní kolo a prázdné barely". Projel na kole okolo rozestavěných barelů a trasu vyznačil plastovou žlutou páskou, připevněnou na nosič jízdního kola. Kolo se stalo součástí práce. Jde o kombinaci tří elementů, které se v Signerové práci objevují často: kolo, barel a žlutá páska. Práce v Plasech je patrně jediný případ v této konfiguraci.

První verzi sochy Signer vytvořil pro tehdy opuštěné Kunstmuseum v St. Gallen v roce 1982.  Několikrát projel na kole kolem dvou mohutných sloupů a žlutá plastová páska, připevněná k nosiči se obtočila kolem nich a vyznačila cestu. Pohyb předmětu v prostoru se stal viditelný a stal se jednoduchou prostorovou strukturou, sochou. O dva roky později Signer v konceptu pokračoval v muzeu Städtische Bodensee ve Friedrichshavenu, kde pomocí pásky a jízdního vytvořil kolem čtyř sloupů krychli. Základní nastavení Signer zopakoval ještě na nádvoří švýcarského pavilonu v Benátkách "Bicycle" (1982/1999), kde tentokrát kroužil kolem jednoho sloupu. Pohyb prostorem se stal viditelným, trojrozměrný obraz v naprosté nehybnosti v jediném bodě. Základní napětí mezi dynamickým a statickým se směřuje k absurdnímu, což je kvalita, která je tak typická pro Signerovo umění a život. 

Realizováno s podporou Pro Helvetia. S díky Martině Tomáškové za zapůjčení jízdního kola, firmě ČEPRO a.s. Třemošná za barely a Aeroklub Plasy za jejich dopravu.


Roman Signer (narozen 1938 v Appenzellu) je švýcarský sochař, akční a konceptuální umělec. Jeho práce jsou označovány jako skulptury v čase. Do dějin umění se zapsal například akcí pro Documentu 8 v Kasselu 1987 („Papírová stěna“), výstavou „Sochy, Projekty“ v Münsteru (1997) nebo na benátském Bienále (1999). Ze zdánlivě omezeného spektra použitých procesů a materiálů vytváří Signer svébytnou poetiku, kde se pohybuje od melancholie k napětí, od půvabného k násilnému, od absurdního ke vtipnému ale také daleko na sever, jih, východ a západ od těchto zavedených kategorií a souřadnic.

Související články

Průsvitný posel: Hermit III.