Sub Rosa I. symposium

21. - 23. června
Klášter Plasy 1996
Centrum pro metamedia

Nadace Hermit a Společnost přátel umění v Plasích představila veřejnosti architektonický projekt rekonstrukce budovy sýpek areálu kláštera Plasy v podobě modelu budoucího Mezinárodního centra pro umění, který zde měl mít své sídlo.

Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu 22.6. 1996 ve 13 hodin před sýpkou.

Účastníci festivalu:

Claudia Wissmann - Night Falls - Light Falls - site specific light installation
Zuzana Füsterová - Sefirotický strom, světelná instalace
Harald Busch - video projekce
Willy Looyen a Friederike Jochems: Treppenwitz - film
Paul Donker Duyvis: ?
4th World Arts: workshop
Shave: mezinárodní seminář
Michael Delia: prezentace nových hudebních nástorjů
Oldřich Janota - koncert
Orchestr Země snivců - koncert
Rajesh Mehta - koncert
Alexander Moust: instalace, sýpka


Na začátku roku 1996 jsme požádali o tříletý grant nadaci Pro Helvetia ost - west na činnost Centra pro Metamedia Plasy. Na projekci Light Falls Night Falls Claudie Wissmann přijela Jo Williams, která v té době pracovala pro Moderní sbírku Národní Galerie v Praze. Grant jsme dostali a na podzim 1996 začala Jo spolupracovat na programu pro rok 1997.

Miloš Vojtěchovský, 2019