Trudi van der Elsen

Je to zde
Instalace, fotografie

Kurátor: Ron Milternburg

 

“You're burning and once you realise the heat and height of your fire, you're already cooling.”

Text byl napsán na zdi vedle komínových dvířek, patrně v druhém patře konventu. 

Trudi van der Elsen původně v Plasích plánovala namalovat dva obrazy a vybrala si místo, které ji pro práci vyhovovalo a proměnila je v improvizovaný ateliér. Nakonec se rozhodla nové obrazy nevystavit a místo toho prezentovat samotné prostředí improvizovaného klášterního ateliéru jako site specific instalaci. Podstatné se pro ní staly nástroje a stopy pracovního procesu ve specifickém místě; artefakty totiž – podle van der Elsen – těžko může umělec termínově naplánovat. Záměrně zdůraznila kontemplativní a nikoli "produktový" aspekt své práce. Portrétem dočasného místa se pokusila zachytit určující atmosféru kláštera. Mimo tuto prostorovou intervenci s názvem: "Je to zde" vznikla ve spolupráci s Danielem Šperlem série autoportrétů s muchomůrkou.
Miloš Vojtěchovský, 2018


Trudi van der Elsen (1956) se narodila v Nizozemí, vystudovala Gerrit Rietveld Academie, kde získala titul MA ve výtvarném umění. Zabývá se malbou, kresbou, instalacemi, performancí, fotografií a videem. Ve své práci se inspiruje často poznatky z oborů jako je geologie, nebo archeologie, zajímá ji zejména provázanost člověka s krajinou ve které žije. Lidské tělo nese v její tvorbě funkci znaku, nebo rezonátoru, spojujícího nás se půdou. Její tvorba klade otázky po oprávněnosti oddělení přírodního a kulturním a prostřednictvím performativní fotografie a videa vyjadřují pocity odcizení současného člověka od konkrétního místa a prožitku času.
Trudi žije v irském Co Clare a vystavuje v mezinárodním kontextu. V roce 2014 získala stipendium od Clare County Council na residenci v Tyrone Guthrie Centre v Annaghmakkerig. V roce 2015 byla na residenci GUAC v Aras Eanna, Inis Oirr a vystavovala cyklus 'Dwellling in Times' v Red Couch Space v Ennistymon. Od roku 2009 působí jako kurátorka / ko-ordinátorka Galerie Courthouse v Ennistymonu, Co. Clare v Irsku.