Workshop of the department Grafika 2, AVU

Vladimír Kokolia

Section

Media & Resources

Classification

Workshop

Artist

Vladimír Kokolia

Venue

Plasy Monastery

The planair workshop of the studio of Vladimír Kokolia from Academy of FIne Art in Prague took place parallely with the installation of the Martin Zet´s exhibition convent May 1995. I recall that the exercises were focused mainly on visual perception, darkness and light.
Miloš Vojtěchovský, 2017

We see the light. Without light, there is little chance to talk about seeing. Our world is bright. Physically in light the energy of photons. But physics does not solve the problem if the photons are bright. We could easily perceive photons as something dark, it's just a "physiological convention". We see the darkness as absence of light, so it's just - but it could be the opposite: the darkness - as photon nothing, would be white and the light would be "black on white". That we perceive the light as bright is our personal thing - so personal that we can not even be sure that other people by chance could perceive our "white" as their "black".

"There was the true light that enlightened every man; it entered the world".What light is "not-true"? I do not think this can be solved by declaring the physical light as false. Rather, it is a matter to notice the moment when the light arises within us - and it is for the moment marginal, whether it refers to a photon stream or eyebulb irradiation, or light that we imagine in our mind and illuminate with our inner sight.

Notice the lights on. That means at least a moment of seeing the dark first.
Vladimír Kokolia, 2010


We view graphic art as an indirect, transferred and transformed image. We arrive at the image using traditional graphic techniques as well as procedures located at the interface of graphic art and other disciplines. At the same time we concentrate on drawing, which has the most direct relationship to the image.

Grafická škola II byla ustanovena v roce 1992 jako škola experimentální grafiky na AVU. Experiment zde byl od začátku chápán jako vnitřní otevřenost jiným myšlenkovým alternativám, a teprve v druhé řadě jako „experimentální“ variace samotných grafických technik. Časově největší část výuky zabírají disciplíny zdánlivě tradiční – kreslení podle modelu a klasické grafické techniky. Domníváme se, že zkušenost vzniklá dlouhodobým a precizním kreslířským studiem modelu je nepřenosná a každý student ji musí prakticky zažít. Měl by se naučit používat kresbu jako způsob myšlení, a proto zdůrazňujeme také vytvoření návyku deníkových kresebných záznamů. Řemeslné zvládání materiálu v grafických technikách (vyučujeme hlubotisku, litografii, tisku z výšky a sítotisku) je důležitým protipólem konceptuální a imaginativní složky výuky.

Studium nemůže skončit u rozvoje manuálních dovedností, neméně stejně významná pro umělecký vývin studenta by měla být schopnost rozpoznávat a korigovat vlastní názorové bloky, svá výtvarná klišé či vůbec předpoklady své výtvarné práce. Ačkoli zde přirozeně neexistuje žádný zaručený recept, Grafická škola II se tomuto cíli snaží přiblížit celou škálou aktivit, z nichž některé probíhají společně při ateliérových workshopech, seminářích nebo při krajinářských plenérech – jedná se o různá percepční cvičení, nestandardní techniky kresby, atd. Tyto aktivity mají sice převážně přípravný, resp. iniciační charakter, ale předpokládáme, že v procesu jejich zvládání paralelně vznikají definitivní výstupy v materiálu. Grafika je pro nás žánr inspirující, nikoli limitující a usilujeme o rozšíření jejího pojmu. Proto studium u nás zahrnuje jak možnost soustředit se na jednotlivý tah štětce v kurzu čínské kaligrafie, tak konfrontaci se světem počítačové grafiky. Studium grafiky tedy nechápeme jako specializaci, ale naopak jako otevření se možnostem, které vznikají na její hranici s ostatními výtvarnými žánry.