Athanasius Kircher: Tak, jako je světlo...

Hermit II. 1993

Tak, jako je světlo, pomocí kterého každá věc trvá a setrvává v tomto tělesném světě, tak je i archetyp, ono neviditelné, ten nadnebeský svět, kde panuje světlo, ze kterého jako z mohutného zdroje všechny věci pocházejí...a ono hmotné světlo je jen symbolem toho nebeského.
Athanasius Kircher, Ars magna lucis et umbrae (1646) Roma


Athanasius Kircher (1602 – 1680) byl německý jezuitský učenec, zabývající se především orientalistikou, geologií a lékařstvím. Jako autor jedné z prvních vědeckých prací o egyptských hieroglyfech bývá pokládán za zakladatele egyptologie.